Här är partierna som öppnar för kvotering i bolagsstyrelser

- 20/08/2014, 14:44 -
Kvotering i bolagsstyrelser en vattendelare.

Kvotering i bolagsstyrelser en vattendelare.

TT/Montage

Tre partier är helt för, två något vagare medan fem säger nej. Läs vad partierna tycker om kvotering i bolagsstyrelser här.

Inför riksdagsvalet har Nyheter24 frågat Sveriges tio största partier om deras hållning i ofta debatterade frågor. 

Nu har vi kommit till frågan om kvotering i bolagsstyrelser, vilken visar sig vara en riktig vattendelare i valträsket. 

Tre helt för

Tre partier – V, MP och FI – svarar direkt ja på frågan. 

Socialdemokraterna säger sig vilja lagstifta om kvotering om det inte sker en stor förbättring kommande mandatperiod.

Folkpartiet är i dagsläget inte för men jämställdhetsminister Maria Arnholm är inte främmande för att lagstifta längre fram.

Resterande fem partier är helt emot förslaget. 

Så svarar partierna

Frågan vi ställde var "Vill ni införa kvotering i bolagsstyrelser?" Läs partiernas svar nedan.

Vänsterpartiet, Matilda Johansson, politisk sekreterare:

– Ja, Vänsterpartiet vill bryta mansdominansen i bolagsstyrelserna. Aktiemarknadsbolagen och de helägda statliga aktiebolagen bör därför omfattas av en lagstiftning som åstadkommer en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna.

Kristdemokraterna, Inger Strömbom, politiskt sakkunnig:

– Nej, Kristdemokraterna är emot kvotering. Tillsättningar av tjänster och uppdrag ska ske utifrån kompetens, inte utifrån kön, ursprung eller ålder. Att besluta om kvotering till styrelser i bolag strider mot äganderätten menar vi. 

– Politiken kan inte bestämma över hur ett företag ska forma sin styrelse. Däremot har Alliansen tagit ansvar för en jämnare könsfördelning på ledande befattningar inom staten och vi tycker att det är en positiv strävan.

Centerpartiet, Susanne von Tiedemann, politiskt sakkunnig: 

– Det är alldeles för få kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Det måste förändras, men förändring ska ske från grunden och inte genom kvotering. I stället måste vi ge kvinnor bättre förutsättningar än i dag att starta och driva företag. 

– När antalet företagare som är kvinnor ökar får vi fler personer i de nätverken från vilka styrelseledamöter och VD: ar ofta hämtas. Då kan de könsroller och strukturer som stänger ute kvinnor från inflytande och minskas.

Socialdemokraterna, Camilla Frick, politisk handläggare:

– I första hand vill vi att näringslivet själva ska klara av att få jämn könsfördelning, men om ingenting sker redan under nästa mandatperiod vill vi lagstifta om kvotering i börsbolagens styrelser, om det inte sker en avsevärd förbättring.

Moderaterna, Stefan Dubios, handläggare vid policyavdelningen:

– Nej. Vi delar ambitionen om att representationen av kvinnor i bolagsstyrelser bör öka. Men det finns andra sätt att arbeta för att uppnå målet än just kvotering.

Piratpartiet, Henrik Brändén, partisekreterare:

– Nej. Det är viktigt att bolagsstyrelser precis som resten av samhället präglas av mångfald. Vi tror dock inte att det bäst uppnås genom kvotering, utan genom systematiskt informationsspridning om hur mångfald berikar olika verksamheter. 

Folkpartiet, Rickard Ydrenäs, politiskt sakkunnig: 

– Bristen på kvinnor i näringslivets högsta positioner är ett betydande maktproblem som inte kan accepteras. Vi är i dagsläget inte för lagstiftad kvotering, men jämställdhetsminister Maria Arnholm är öppen för en kvoteringslag längre fram om inte jämställdheten i styrelserna förbättras. 

– Vi är positiva till att näringslivet tagit ställning för att andelen kvinnor i bolagsstyrelserna måste öka rejält. Kollegiet för Svensk bolagsstyrning har i sin bolagskod – sina riktlinjer och praxis för styrelser i näringslivet –  satt som mål att 2020 ska styrelserna i de noterade bolagen i snitt bestå av minst 40 procent kvinnor respektive män. 

– Det är mycket bra. Ansträngningarna måste ta fart för mer jämställda bolagsstyrelser. Sveriges styrelser ska bli jämställda.

Feministiskt initiativ, Zandra Bergman, ledningsgrupp kommuniktionsavdelningen: 

– Ja, Fi verkar för en lagstadgad skyldighet till kvotering av underrepresenterat kön till börsnoterade styrelser. 

Sverigedemokraterna, Martin Kinnunen, press- och kommunikationsansvarig: 

– Nej.

Miljöpartiet, Anna-Klara Müntzing, socialpolitisk sekreterare:

– Ja! Vi vill införa en lag som gäller för såväl börsbolag som för kommunala och statliga bolag.