Partierna överens: "Nej till cannabis!"

- 11/08/2014, 12:20 -
Vad tycker egentligen partierna om cannabis.

Vad tycker egentligen partierna om cannabis.

Nyheter24 frågade de tio största partierna om cannabis. Här är resultaten.

Under en tid har frågan om att legalisera cannabis diskuterats flitigt runt om i världen. 

I USA har drogen legaliserats i flera delstater, Barack Obama har tidigare sagt att drogen inte är farligare än alkohol och tidningsjätten New York Times gick häromveckan ut och tog ställning för en legalisering. 

I ett antal europeiska stater är drogen laglig. I Sverige diskuteras dock inte frågan i någon högre utsträckning inom politiken. Nyheter24 har tagit reda på vad de tio största partierna tycker.

Inget parti vill se en legalisering av cannabis i Sverige. Det står klart efter att samtliga svar inkommit. 

Så här svarade partierna (frågan står att läsa i faktarutan): 

Piratpartiet, Henrik Brändén, partisekreterare:

– Piratpartiet vill att bruk och innehav av enstaka doser av narkotika ska avkriminaliseras, så att människor med problem inte behöver vara rädda för att söka vård. Däremot anser vi inte att någon idag narkotikaklassad drog ska legaliseras.

Miljöpartiet, Anna-Klara Müntzing, socialpolitisk sekreterare:

– Vi är klart negativa till detta.

Kristdemokraterna, Johanna Jämstorp, pressekreterare:

– Kristdemokraterna vill inte införa försäljning av cannabis i Sverige. Vi arbetar snarare emot användningen av cannabis. Denna mandatperiod har vårt huvudfokus varit att förebygga cannabisanvändning bland unga genom att ge ökad kunskap om skadeverkningar. En restriktiv narkotikapolitik har vi idag ett brett folkligt stöd för och det hoppas vi behålla.

Centerpartiet, Susanne von Tiedemann, politiskt sakkunnig:

– Centerpartiet är bestämda motståndare till en legalisering av cannabis. En legalisering skulle leda till att fler ungdomar än i dag skulle använda drogen. Att bekämpa användning av droger är en mycket viktig fråga för Centerpartiet.

Moderaterna, Stefan Dubois, handläggare vid policyavdelningen:

– Vi är motståndare till det förslaget. Vi står bakom den restriktiva narkotikapolitiken och vårt mål är ett narkotikafritt samhälle. Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från polis och tull strävar vi efter att begränsa tillgången till narkotiska preparat. Det förebyggande arbetet syftar till att minska efterfrågan genom att medvetandegöra riskerna med narkotika och minska nyrekryteringen till missbruk.

Folkpartiet, Nina Larsson, partisekreterare:

– Nej. Det är vi emot. Det ska vara förbjudet att knarka.

Feministiskt initiativ, Marita Strand, ledamot:

– Fi är emot en legalisering av cannabis. Fi ska verka för att regeringen, inom ramen för EU-samarbetet, kraftfullt motverkar krav på avregleringar och legaliseringar inom alkohol- och drogpolitiska områden.

Sverigedemokraterna, Per Ramhorn, ledamot socialutskottet:

– Sverigedemokraterna säger klart och tydligt nej till att införa en laglig försäljning av cannabis.

Vänsterpartiet, Anders Thoré, politisk sekreterare:

– Nej, Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Att tillåta droger som i dag är illegala innebär enbart att marknaden utvidgas och att fler människor riskerar att bli drogberoende. Det skulle leda till mer problem för enskilda människor och till ökade kostnader för samhället."

Socialdemokraterna, Camilla Frick, politisk handläggare:

– Vi är helt emot förslaget. Cannabis ska precis som nu vara förbjudet.

Ska cannabis legaliseras och säljas under kontrollerade former i Sverige?