"Kina måste göra någonting nu"

- 27/10/2008, 15:18 -

En ny rapport föreslår att Kinas regering inför olika miljöskatter snarast.

En ny rapport pekar på att kolpriset i Kina skulle stiga med 23 procent om kostnaderna för hälsoproblem och miljöförstöring räknas in.

Författarna föreslår också att regeringen inför olika miljöskatter.

Den kinesiska bruttonationalprodukten (BNP) skulle minska mycket lite. Folks välmående skulle öka och i långa loppet finns stora vinster att hämta, även ekonomiskt, sade Yang Fuqian, energiexpert vid det fristående forskningsinstitutet Kinas hållbara utvecklingsprogram (CSEP), vid en presskonferens i Peking på måndagen.

CSEP har tillsammans med kinesiska Greenpeace och Världsnaturfonden (WWF) skrivit rapporten True Cost of Coal (kolets sanna kostnad).

Kinas explosiva ekonomiska tillväxt är koldriven. Landet använder mer kol än USA och Japan tillsammans. Två tredjedelar av all energi som används i Kina kommer från kol. I år gick Kina sannolikt också om USA som det land som släpper ut mest klimatpåverkande koldioxid (CO 2).

Också i allmän miljöpåverkan är Kina avskräckande. När Världsbanken för några år sedan listade världens mest förorenade städer var 16 av 20 kinesiska. I rapporten sätts kolets totala samhällskostnad i Kina (utom klimatpåverkan) till 1 700 miljarder yuan (motsvarande cirka 2 miljarder kronor).

I summan ingår kostnad för miljöförstöring, hälso- och sjukvårdsproblem och andra ekonomiska förluster. Om summan skulle läggas till kolpriset skulle det stiga med 23 procent, kolproduktionen sjunka med knappt tio procent och konsumtionen med nära sju procent, enligt rapporten.

Men en prishöjning på kol skulle enligt författarna i långa loppet ge mycket liten negativ inverkan på Kinas BNP. I stället skulle det ge vinster i lägre samhällskostnader och utveckling av nya miljöinriktade företag och branscher.

– Varje skatt har en kortsiktig negativ effekt på ekonomin, men vi måste tänka mer långsiktigt, säger Yang Fuqian.

Rapporten är kontroversiell i det politiskt känsliga Kina. Författarna föreslår att regeringen inför tyngre energi- och miljöskatter. Det kan sedan, kanske 2012, följas av en skatt på utsläpp av koldioxid, anser de.

– Medan man väntar med CO 2-skatten kan man införa energiskatter. Det är ett bra sätt att lära sig hur systemet kan utformas, och sedan kan vi stegvis göra om energiskatten till en CO 2-skatt, säger Yang.

– Vi måste göra någonting nu, vi kan inte vänta längre. Men i slutänden vore en CO 2-skatt bra för Kina - och för hela världen.

(TT)

Skrivet av: