Söndag 18 Apr
Stockholm

Aftonbladet vill säga upp anställda

Aftonbladet följer kristrenden neråt. Nu vill de säga upp medarbetare.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Att Aftonbladets tidningsupplaga rasat är ingen nyhet. Men nu drabbas också deras webbteve av lågkonjunkturen. Nu vill man nämligen säga upp sex anställda. Trots att satsningen sägs ha varit framgångsrik.

- I samband med den kraftiga konjunkturavmattningen och den delvis genomförda integrationen mellan Rörlig bild Sverige och Aftonbladet Nya Medier, har en övertalighet bland medarbetarna uppstått, säger Niklas Bodel till Dagens Medial.

Ett erbjudande om uppsägning med avgångsvederlag har därför gått ut till alla medarbetare på Aftonbladets webbteve.

– Vi säger inte upp någon, utan det här är ett erbjudande, säger Niklas Bodell till Dagens Media.

De anställda har en vecka på sig att svara. Är det inte tillräckligt många som accepterar erbjudandet blir det en ny förhandlingsrunda med facket.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela