Sverige smiter från energideklarationen

- 07/01/2009, 06:40 -

Bara 14 procent har lämnat in energideklarationen i tid till Boverket.

Av de cirka 350 000 deklarationerna som skulle ha lämnats in innan årsskiftet hade bara 49 245 nått myndigheten innan 2008 blev 2009. En mindre bostadsrättsförening kan få böter på cirka 30.000 kronor om deklarationen uteblir.

– De som väljer att strunta i deklarationerna får ju en tuffare behandling. Men ingen kommer att vitesföreläggas ohörd, fastighetsägaren blir alltid kontaktad av kommunen och får möjlighet att förklara sig, säger Thomas Johansson, till DN.

Energideklarationer ska lämnas för flerfamiljshus, kontor och större offentliga byggnader. Även villor som säljs eller hyrs ut från och med den 1 januari 2009 ska deklareras för. Nu väntar böter dem som inte följt lagen vars syfte är att minska energianvändningen i husen.

Skrivet av: