Lördag 20 Aug
Stockholm

Nu ryker pensionerna

En miljon drabbas när AMF Pension tvingas till nödåtgärder.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Nu kommer slaget mot pensionärerna. Finanskrisen gör att AMF Pension tvingas ta till nödåtgärder. För första gången i historien väntas bolaget kräva tillbaka en del av återbetalningsräntan för spararna. Det innebär ett dråpslag för pensionärerna, som kommer att få se nedskärningar i månadsutbetalningarna.

– Risken att vi måste göra ett återtag är extremt stor, säger AMF:s vd Ingrid Bonde, till Dagens Nyheter.

Finanskrishösten 2008 har blivit en svår utmaning för pensionsbolagen, som nu är hårt pressade av de långvariga börsrasen världen över. Och AMF har aldrig tidigare varit med om att ta tillbaka pengar som redan har fördelats bland spararna. Om inte börsen rusar av sällan skådat slag fram till den 1 februari kommer AMF tvingas sänka pensionerna.

– Vi har påverkats som alla andra av den finansiella krisen. Med den policy vi har får spararna tidigare vara med vid en uppgång, men vi är också snabbare med att bromsa vid en nedgång, säger Ingrid Bonde, som sedan början av december är vd för AMF Pension, till Dagens Nyheter.

Alla som har en traditionell pensionsförsäkring hos AMF Pension berörs, vilket är ungefär en miljon sparare. Återtaget gäller både privat pensionssparande och avtalspensioner. Däremot påverkas inte den statliga pensionen. Återtaget betyder att beloppet som är knutet till återbäringsräntan sänks. Men det har ingen betydelse för den garanterade räntan. Ändå innebär det att dem som kvitterar ut pension får lägre utbetalningar.

När pensionsbolagen har en konsolideringsnivå under 100 innebär det att tillgångarna är mindre än åtagandena. Under hela finanskrishösten har flera andra bolag haft en nivå under 100, och Bonde tror att även fler pensionsbolag kommer att återta pengar, vilket innebär fler drabbade svenskar.

– Traditionellt har AMF haft en hög andel av spararnas pengar investerade i aktier. Man var klok nog att redan hösten 2007 börja minska den andelen. Av det skälet är utvecklingen 2008 ändå bra i relation till marknadsutvecklingen, säger Ingrid Bonde.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.