Fredag 30 Jul
Stockholm

CIA planerade propagandaattack mot Europa

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Den amerikanska underrättelsetjänsten planerade en massiv propagandaoffensiv mot Västeuropa för att öka allmänhetens stöd för kriget i Afganistan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

WASHINGTON. I en promemoria som distribuerades internt inom CIA den 11 mars 2010 står som huvudrubrik; "Afghanistan: Behåll och förstärk Västeuropas stöd för det Natoledda uppdraget".

Promemorian går sedan detalj för detalj igenom hur propagandaattacken ska genomföras.

I Frankrike vill CIA öka empatin för afghanska kvinnor och flyktingar, för  att på så sätt skapa starkare stöd för den franske presidenten Nicholas Sarkozy och hans ambitioner i Afganistan.

"Afghanska kvinnor kan verka som ideala objekt för att humanisera ISAF:s (International Security Assistance Force) aktion", står det i det läckta dokumentet.

Utnyttja Obamas popularitet

Enligt dokumentet ska befolkningen i länder som Frankrike och Tyskland i allmänhet ha väldigt hög tilltro till president Barack Obamas förmåga inom utrikespolitiken.

Detta är något CIA vill utnyttja genom att få Obama att hålla tal där han direkt vädjar till den europeiska befolkningen att gå vidare med uppdraget i Afghanistan.

I Tyskland är pr-strategin att gå in hårt för att bevisa vad ett eventuellt nederlag skulle innebära för den inhemska svarta drogmarknaden. Dessutom skulle det innebära allt större flyktingströmmar till landet och att terrorismen skulle öka väsentligt.

Tillvägagångssättet

"Medierapportering som återbeättar vittnesmål från afghanska kvinnor är förmodligen den mest effektiva vägen", fortsätter dokumentet som läckte ut via Wikileaks tidigare i år.

Promemorian visar vidare på en djup analys av den franska mediesfären under 2009, när tolv afghanska flyktingar deporterades och CIA menar att strömmarna och ilskan kan användas i ISAF:s och Natos favör.

Kommentera
Kopiera länk
Dela