Fredag 19 Aug
Stockholm

Reinfeldt grillades i SVT

1 av 2
2 av 2

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) utsattes för den hårdaste grillningen hittills i SVT.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det var under torsdagskvällen dags för statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt att frågas ut om politiken inför valet den 19 september.

Utfrågarna var SVT:s Mats Knutson och Anna Hedenmo. I studion satt också Axel Gordh Humlesjö som ställde tittarnas frågor.

Fredrik Reinfeldt kunde inte ge ett exakt besked om hur mycket regeringen har sparat på sjukskrivna och förtidspensionärer när han får konkreta frågor:

– Jag kan inte ge en exakt summa. Vi sänkte från tio basbelopp ner till sju och ett halvt.

12 och 22 miljarder har ni sparat in på förtidspensionärer respektive sjuka.

– De som har fått del av jobbskatteavdraget har också fått vara med och betala det genom en sänkt arbetsgivaravgift.

– Hela vårt syfte är att många av de som är arbetslösa och sjukskrivna ska få jobb. Och långsiktigt tror vi att vår politik leder till det, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

På frågan hur han tror att en utförsäkrad eller arbetslös person klarar sig ekonomiskt svarade Reinfeldt:

– Vi har ett totalt välfärdssystem som är uppbyggt för att ge olika typer av stöd. Det är viktigt att säga att Sverige har råd med detta. Det blir ofta på låga nivåer, men det finns ett stöd.

Fredrik Reinfeldt fick ägna mycket tid åt försvara sin regerings reformer.

– Vi har ställt om från ett passivt samhälle till ett som försöker se det friska. Som försöker få människor att återgå till arbetsförmåga.

Vi minns svårt cancersjuka som skulle kastas ut i arbetslivet, invänder Anna Hedenmo.

– Det är aldrig fråga om att på det sättet möta grupper som är svårt sjuka, svarar Reinfeldt.

– Reformer bärs av myndigheter och myndighetspersoner som gör bedömningar. Och det kan beskrivas som omänskligt. Men det är naturligt att det blir så med reformer.

– Vi hade 750 000 som var förtidssjukskrivna och långtidssjukskrivna. I ett land där vi lever längst. Nu är det 100 000 färre som är det. Det är en förklaring till att Sverige nu har finanser som är starka och som gör att vi har en valrörelse som handlar om skolan och om välfärden.

En tittarfråga från en handläggare på Försäkringskassan hävdade att Reinfeldt skyller ifrån sig på tjänstemännen:

Vi har fått supertydliga riktlinjer om att alla sjuka ska prövas mot alla jobb på arbetsmarknaden.

– Finns det ett papper där det verkligen står så vill jag se det. Saknar man arbetsförmåga ska man få del av ersättningssystemen, svarar Reinfeldt.

Anna Hedenmo:

Du pratade mycket klimat under Sveriges EU-ordförandeskap. Men nu är du tyst. Varför?

– Jag ska gärna prata klimat. Men just nu saknar världen förhandlingsstrategi för hur vi ska lösa det här globala hotet.

Fredrik Reinfeldt kritiserade också de rödgröna för att investera pengarna fel - på åtgärder som får begränsade positiva klimateffekter i Sverige i stället för att investera internationellt där samma pengar får större genomslag.

– Man måste vara klimatsmart när man satsar på att bekämpa klimathotet.

Fredrik Reinfeldt får tillfälle att slå sig för bröstet för hur regeringen hanterade finanskrisen - där Sverige står med ovanligt starka finanser i ett annars hårt prövat Europa.

– Vi gick in med nära nog de största, det kan OECD och andra bekräfta, räddningsinsatserna i västvärlden. Vi har gjort saker, vi byggde ut utbildningssystemen, vi byggde ut arbetsmarknadspolitiken.

I en bok på 90-talet beskrev du svenska folket som mentalt handikappat. Hur menade du då?

– Det var en debatt i anslutning till vårt moderata partiprogram. Och det handlade om att jag ifrågasatte om det var så att man bara kunde dra tillbaka politiken och om folk sen skulle gå in och ta eget ansvar.

Om romernas situation i Frankrike - efter att flera hundra utvisats till sina hemländer, Rumänien och Bulgarien - menar Reinfeldt att det huvudsakligen beror på att EU:s mest nyblivna och fattigaste medlemsländer inte "tagit sitt sociala ansvar".

Bara en tredjedel av de psykiskt funktionshindrade har jobb. Hur väl har regeringen lyckats här?

– Hur har någon regering någonstans lyckats med att hjälpa psykiskt funktionshindrade in på arbetsmarknaden? Det är bland det svåraste som finns.

Varför vill ni inte ändra las för att få in fler på arbetsmarknaden? undrade en tittare.

– Vi har gjort förändringar i den meningen att vi har förlängt visstidsanställningen. Och i det här valet föreslår vi längre lärlingsanställningar. Men det är bättre att ha regler vid uppsägningar än att inte ha några regler. Den ordning vi har är mer flexibel än vad den beskrivs som.

Om skatterna sa statsministern att han inte är beredd att sänka skatter om det inte finns statsfinansiellt utrymme.

– Jag är inte den som lovar allt till alla. Men jag lovar att med alliansen kommer det att hänga ihop.

Hur länge tänker du jobba innan du går i pension? frågar Anna Hedenmo.

– Ja, jag tror att det blir ett tag till, men jag kan inte lovar svenska folket att det hela vägen blir som statsminister.

En tittarfråga via Axel Gordh Humlesjö handlade, precis som den avslutande fråga oppositionsledaren Mona Sahlin fick, om vad Reinfeldt gör om han förlorar valet.

Precis som Sahlin svarar han att han tänker vinna.

– Vi är vinnarskallar. Valdagar är stora prövordagar för oss om är politiskt aktiva. Först ska jag ta in vad svenska folket har sagt och sen fatta ett beslut.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.