Måndag 18 Okt
Stockholm

Pensionssystemet ska ses över

Regeringen och oppositionen är överens.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Försäkringskassan ska få i uppdrag att se över hur man kan minska de kraftiga svängningarna i pensionerna.

Det kom fram vid möten mellan blocken i dag.

Hela idén med det nya pensionssystemet var att när det går bra för ekonomin så går pensionerna upp, i år cirka 4,5 procent. När det går sämre i ekonomin, så höjs heller inte pensionerna lika mycket.

De kraftiga svängningarna uppstår vid kraftiga börsras eller i långvarig lågkonjunktur.

– Redan när man diskuterade pensionsreformen så var den här frågan uppe. Finns det en risk för att det blir för volatilt (instabilt)? Och nu ser vi en risk, vi är inne i en lågkonjunktur och pensionärernas ekonomi stramas åt, och det kan i sin tur leda till en ännu sämre konjunkturutveckling. Man bör hitta ett sätt att stabilisera pensionerna över tiden, säger socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros till TT.

Att reglera pensionerna över tid, kan också innebära att man sätter ett tak för hur högt pensionerna ska gå upp, när det går bra i ekonomin.

– Vi är eniga om att gå vidare och se hur vi kan lösa frågan med kraftiga börsras, så att det inte får de här effekterna, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson till TT.

Hon framhåller att frågan var uppe redan när pensionssystemet konstruerades, men att man då inte trodde på så kraftiga börsras inom AP-fonderna. Frågan skulle följas upp.

– Det är det vi gör nu. Regeringen lyfte frågan i pensionsgruppen, först i november och sedan i december och nu fanns det ett förslag att diskutera. Och vi är eniga om att gå vidare och se hur vi kan lösa frågan med kraftiga börsras, som inte får de här effekterna, säger hon.

TT: Ska man då även sätta ett tak, om det blir för mycket pengar?

– Frågan om "gasen" ska diskuteras i arbetsgruppen också, men den var inte uppe i dag. Det viktiga är att vi ska få mindre variationer.

TT: Men bygger inte hela systemet på att när det går bra för ekonomin så blir pensionerna högre, och vice versa?

– Jo, och det gör det fortfarande, frågan är bara om det här är orimliga konsekvenser.

Även om det blir en kraftig börsuppgång, som inte återspeglar en real utveckling i ekonomin, så kan det blir frågan om mjukare övergång även uppåt i pensionerna, enligt Cristina Husmark Pehrsson.

Regeringen räknar med att kunna lägga en proposition i maj som beslutas av riksdagen så att det får effekt på 2010 års pensioner.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela