Söndag 17 Okt
Stockholm

Nyemission för Nordea

Rörelsevinsten mindre än beräknat.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

”Nordeas styrelse och koncernledning anser det vara ansvarsfullt att agera proaktivt för att på bästa sätt positionera banken både för de risker och de möjligheter som uppstår i det rådande exceptionellt utmanande marknadsläget”, står det att läsa i bankens bokslutsrapport.

Nordea rörelsevinst på 781 miljoner euro för fjärde kvartalet i fjol. Vilket kan jämföras med en beräknad vinst på 820 euro och 1078 miljoner euro för motsvarande period året före, uppger Svenska Dagbladet.

”Vi bereder oss nu på ännu ett tufft år med stora utmaningar genom att slå av på takten i vår expansion och ge hanteringen av kostnader, risker och kapital högsta prioritet. Med förslaget att stärka vår kapitalbas, som vi aviserar i dag, kan vi försvara vår ställning som en av Europas starkaste banker”, skriver Christian Clausen, Nordeas vd, i rapporten.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela