Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Det är en fin balansgång att arbeta med jämställdhet och kvinnors rättigheter"

- 10/02/2014, 10:21 -
Rais Abdul Khaliq-skolan i Mazar-e-Sharif är en av de många skolor som får stöd av Sverige genom Unicefs landsomfattande skolprogram.

Rais Abdul Khaliq-skolan i Mazar-e-Sharif är en av de många skolor som får stöd av Sverige genom Unicefs landsomfattande skolprogram.

Sandra Calligaro / SIDA / Sandra Calligaro

DEBATT. Jämställdhet är den viktigaste frågan för svenskt utvecklingssamarbete i Afghanistan. Det skriver Eva Johansson, chef för Sidas enhet för Afghanistan, i en debattreplik till Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk.

Leila Qaraee, ordförande i KvinnorsNätverk, skriver på Nyheter24 den 4 februari att det trots kunskapom kvinnors rättigheter inom biståndsvärlden inte görs någonting.Det är både underligt och tråkigt att Qaraee tycker att det saknasengagemang i frågan – när Afghanistan är det samarbetsland därSveriges bistånd kanske har allra starkast fokus på kvinnors ochflickors rättigheter.

Det finns ingen möjlighet tilllångvarig eller fredlig utveckling i Afghanistan om inte bådekvinnor och män blir delaktiga i samhällsutvecklingen. Därför ärjämställdhet den viktigaste frågan för Sida och genomsyrarsamtliga biståndsinsatser. Enligt Sveriges strategi förutvecklingssamarbete med landet ska det svenska biståndet leda tillförbättringar för kvinnors och flickors rättigheter. Det handlarom att öka deras möjlighet att få gå i skolan, att kunna försörjasig, att ha rätt till hälsovård, att skyddas från våld och fåmöjlighet till politiskt inflytande.

Det är kanske detta som Qaraee kallar ”fina men tomma ord i pärmar och dokument”. Men vad görs då?Vad leder biståndet till?

Sida har bidragit till viktiga framstegsom att flickor och kvinnor fått utbildning, utsatta kvinnor harfått möjlighet till skydd och juridisk hjälp, förbättradmödrahälsovård och ökat kvinnors deltagande i beslutsfattande.I dag går cirka sju miljoner barn i skolan varav är 38 procentflickor. Det kan jämföras med 2001, då det bara vara en halvmiljon barn i skolan och då enbart pojkar. Mödradödligheten har desenaste åren gått ner från svindlande 1 600 dödsfall per 100 000födslar till cirka 400.

Det är enfin balansgång att arbeta med jämställdhet och kvinnorsrättigheter i ett land som Afghanistan. Kvinnorna är nästan heltexkluderade från den publika sfären och traditionella sedvänjorgör att kvinnor har svårt att röra sig utanför hemmet utanmanligt sällskap. Få har möjlighet att utbilda sig eller skaffasig jobb, delta i val eller komma till sjukhus.Det utbredda våldet mot kvinnor och flickor är ett hinder fördeltagande inom alla områden.

Sida stöderdet viktiga arbete som organisationer med lång erfarenhet frånlandet genomför under dessa svåra omständigheter. Som SvenskaAfghanistankommittén men även FN:s barnfond UNICEF, Världsbanken,FN:s organ för jämställdhet UN WOMEN. Sida arbetar också för attstärka krafterna i det lokala civila samhället. Afghanskakvinnorättskämpar förföljs ochhotas till livet men Sidas stöd kan öka organisationernas kapacitetoch kvinnornas säkerhet.

Vägen till jämställdhet och respektför kvinnors rättigheter i Afghanistan är varken enkel eller kort.Stora utmaningar kvarstår och det finns ständigt en risk förbakslag. När den internationella närvaron minskar under 2014befarar många en negativ utveckling där kvinnors rättigheterytterligare marginaliseras. Därför är det viktigt att arbetafokuserat på det man kan förändra på kort sikt genom riktadeinsatser – genom afghanska organisationer och myndigheter – ochatt verka bredare för att främja en mer långsiktig strategiskförändring i det afghanska samhället, som att ändra negativanormer och värderingar genom att öka mäns och pojkars delaktigheti jämställdhetsarbetet.

Eva Johansson, chef för Sidas enhetför Afghanistan