Tisdag 11 Maj
Stockholm

Ny metod kan göra att dina beroenden försvinner för gott

två händer, ett ciggpaket
Nu kan forskare ta bort ditt beroende. Foto: Pixabay

Forskare har hittat ett sätt att stänga av ditt beroende. Allt sug från alkohol, droger till nikotin kan försvinna med hjälp av en ny metod.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Inom EU dör 390 000 människor varje år på grund av alkoholmissbruk. Och dubbelt så många stryker med till följd av överkonsumtion av tobak. Dessutom är 185 miljoner personer i dag beroende av droger som kokain och heroin.

Både tobak och heroin agerar på samma sätt när de tar sig in i hjärnans belöningscentrum. Då utsöndras nämligen dopamin som är kroppens naturliga belöningssystem. Det utsöndras oftast när vi har gjort en handling som främjar vår överlevnad, som efter en måltid och efter sex – men även efter träning.

När dopaminet har utstöndrats i hjärnan så vill den få oss att repetera handlingen. Rusmedlen skapar först ett psykiskt beroende och efter en tid av missbruk så förändras även hjärnan fysiskt. 

Vårt tänkande organ justerar då antalet signalmolekyler eller receptorer, som fångar upp och reagerar på signalerna.

Men hos missbrukare är två av kretsarna inställda på fel sätt.

Hundratusentals människor dör av tobaksmissbruk inom EU varje år. Bildkälla: Pixabay

Det är ett område i den frontala pannloben, som vanligtvis mildrar behovet, som nervcellernas aktivitet är ordentligt nedsatt. Och i en annan del av pannloben, som ökar beroendet, är aktiviteten ovanligt hög.

Men det finns hopp! Nu har ett amerikanskt forskarteam från det nationella centret för drogmissbruk lyckats ta bort beroendet hos kokainberoende människor.

Elektromagnetisk behandling

Forskaren Antonello Bonci har nämligen hittat ett sätt att reglera aktiviteten i hjärnan. Han använde sig av en elektromagnet på utsidan av kraniet för att få nervcellerna att skjuta i väg fler eller färre signaler.

I ett test deltog 29 kokainmissbrukare som tog i genomsnitt cirka två gram kokain varannan dag.

Försökspersonerna delades in i två grupper – där ena testgruppen fick åtta behandlingar som förändrade aktiviteten i den frontala pannloben. Den andra testgruppen fick inte någon behandling alls, detta skriver Illustrerad Vetenskap.

Alla deltagare fick sedan hålla sig borta från kokain och lämna ett kissprov med ett par dagars mellanrum. Detta för att bevisa att de fortfarande var drogfria under testperioden.

69 procent blev av med sitt beroende

19 procent av gruppen som inte fick någon behandling lyckades stå emot suget efter 29 dagar. Men i gruppen som hade fått behandling så kunde hela 69 procent av deltagarna avstå från kokain, enligt Illustrerad Vetenskap.

Och det är inte bara beroendet som försvinner, utan behandlingen bygger också om nervcellernas signalvägar permanent och reparerar skadorna som missbruket har åstadkommit på hjärnan.

69 procent av testgruppen som fick elektromagnetisk behandling blev fria från sitt beroende. Bildkälla: Pixabay
Vill du testa den nya metoden?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela