Torsdag 26 Maj
Stockholm

Här är allt du vill veta om kärnkraftens påverkan på miljön

För- och nackdelar med kärnkraft
Kärnkraft är ett hett ämne i miljödebatten. Foto: TT

Kärnkraft är ett omdebatterat ämne som ofta leder till heta känslor. Det har pratats om att kärnkraften kan vara en lösning på klimatutmaningen. Men stämmer det? Hur påverkar egentligen kärnkraften miljön? Nyheter24 reder ut.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I Sverige har vi haft kärnkraft sedan 70-talet och i dagsläget står den för ungefär 40 procent av vår elproduktion.

Men kärnkraften är ett hett ämne i debatten. Det diskuteras flitigt huruvida det är bra eller dåligt för miljön. 

För det första kanske du undrar hur kärnkraftverk fungerar? Förenklat så drivs dagens kärnkraftverk genom klyvning av atomkärnor, uran, som ger ifrån sig energi som värmer upp vatten till ånga under högt tryck. Ångan i sin tur driver turbiner som producerar el. 

Vad är fördelarna med den här typen av energi? 

Förespråkarna pekar på att kärnkraft är en av de former av elproduktion som har lägst koldioxidutsläpp. Som du säkert vet är koldioxid inte en höjdare för klimatet då det är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. 

Kärnkraftverk är även mycket effektiva då ett enda stort kärnkraftverk kan göra lika mycket el under ett år som ungefär 1000 moderna vindkraftverk.

I Sverige står fortfarande kärnkraften för ungefär 40 procent av vår elproduktion. Bildkälla: Adam Ihse/TT

Uranbrytning kan vara miljöfarligt

Det finns även nackdelar med denna typ av elproduktion. Kärnkraften påverkar miljön vid framställningen av bränslet. Uranet som behövs vid produktionen måste brytas och då uppstår en lokal förändring av landskapet. 

Enligt Naturskyddsföreningen är uranbrytning en mycket miljöfarlig verksamhet. Uran är i sig mycket giftigt och i brytningen uppstår stora mängder radioaktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen. 

Dessutom är frågan om avfallshantering inte löst. Nu förvarar man kärnavfallet i kopparkapslar som grävs ner 500 meter under jorden och fylls med bentonitlera. Dock visa forskning att kopparen riskerar att korrodera och att sprickbildning då kan uppstå. 

En annan stor nackdel med kärnkraft är att det skapas radioaktiva ämnen vid driften. En olycka vid ett kärnkraftverk kan nämligen innebära att radioaktiva ämnen släpps ut som kan påverka omgivningen på ett förödande sätt. 

Du kanske minns den fruktansvärda kärnkraftsolyckan i Tjernobyl för drygt 30 år sedan? En reaktor exploderade och ett moln med radioaktiva partiklar spreds över Europa vilket resulterade i att väldigt många människor miste sina liv.  

Bra med kärnkraft:

Fördelarna med kärnkraft är alltså att det är den typ av elproduktion som släpper ut minst koldioxid. Det är även ett mycket effektivt sätt att producera el på. 

Dåligt med kärnkraft: 

Nackdelarna med kärnkraft är att det krävs uran vid produktionen och uranbrytning är en mycket miljöfarlig verksamhet. Den andra stora nackdelen är att det skapas radioaktiva ämnen vid driften, så en olycka kan ha förödande konsekvenser. 

Explosionen i kärnkraftverket Tjernobyl inträffade norr om Kiev, i Ukraina. Men även Sverige påverkades av olyckan, och gör faktiskt det än idag. Här kan du läsa mer om hur Sverige påverkades av den fruktansvärda kärnkraftexplosionen.

Tycker du att man borde ta bort all kärnkraft?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela