Statistiken: många är vaccinerade mot covid-19 i Sverige

- 15/01/2021, 18:56 -

Vecka för vecka vaccineras allt fler svenskar mot Covid-19. Här är den senaste statistiken för de olika vaccinen.

Den 26 december 2020 levererades de första doserna vaccin mot coronaviruset covid-19 till Sverige från amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. Därefter har vi vecka för vecka fått mer och mer vaccin till Sverige. 

Viss kritik har riktats mot att vaccineringen går för långsamt och att regionerna inte arbetat snabbare med att använda doserna de fått. 

Här nedan kan ni följa statistiken och hur vaccineringen går vecka för vecka. 

Sammanställning av förbrukade doser till och med 26 februari:

Antalet vaccinerade, dos 1: 474 028 stycken, motsvarande 5,7 procent av den svenska befolkningen över 18 år.

Antalet vaccinerade, dos 1 och 2: 246 603, motsvarande 3 procent av den svenska befolkningen över 18 år.

På folkhälsomyndighetens hemsida ser vi fördelningen över regionerna. Statistiken är baserad på det nationella vaccinationsregistret.

På hemsidan skriver Folkhälsomyndigheten också att fördelningsnyckeln är andel i befolkning 70 år och äldre. Alla tal är även avrundade och "anpassade till existerande förpackningsstorlek". 

Så här såg tabellen ut den 26 februari 

FHM:s kommun- och regionkartor

Så här ser vaccineringen ut kommun för kommun och region för region fram till 26 februari. Klicka här för att komma till kartan där du kan zoom in.

Planerade vaccinleveranser

Så här ser prognosen ut för vaccinleveranserna till Sverige, januari–juni 2021