Lördag 21 Maj
Stockholm

Statistiken: Så många är vaccinerade mot covid-19 i Sverige

Vecka för vecka vaccineras allt fler svenskar mot Covid-19. Här är den senaste statistiken för de olika vaccinen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Den 26 december 2020 levererades de första doserna vaccin mot coronaviruset covid-19 till Sverige från amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. Därefter har vi vecka för vecka fått mer och mer vaccin till Sverige. 

Viss kritik har riktats mot att vaccineringen går för långsamt och att regionerna inte arbetat snabbare med att använda doserna de fått. 

Här nedan kan ni följa statistiken och hur vaccineringen går vecka för vecka.

Flera regioner har nu påbörjat vaccinationen av den fjärde och sista fasen. Hur ligger din hemregion till? Se hela listan här!

Sammanställning av förbrukade doser till och med 7 september:

Antalet vaccinerade, dos 1: 6 966 070, motsvarande 81,6 procent av den svenska befolkningen över 18 år.

Antalet vaccinerade, dos 1 och 2:  5 975 529 motsvarande 70 procent av den svenska befolkningen över 18 år.

FHM:s kommun- och regionkartor

Så här ser vaccineringen ut kommun för kommun och region för region fram till 20 augusti. Klicka här för att komma till kartan där du kan zoom in.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att grupper med störst behov av skydd prioriteras i 4 olika faser.

Prioriteringsordning i fyra faser

Fas 1
Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst.
Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.

Fas 2
Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3
Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
Personer i åldern 60–64 år.
Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Fas 4
I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

Kommentera
Kopiera länk
Dela