Lördag 8 Maj
Stockholm

Fyra beteenden som kan leda till skilsmässa

Det finns fyra faktorer som ökar risken för skilsmässa.
Det finns fyra faktorer som ökar risken för skilsmässa. Foto: Pixabay

Den amerikanska forskaren Dr. John Gottman undersökte flera pars beteenden mot varandra under slutet av 90-talet och lyckades förutspå med 94 procents säkerhet vilka som i slutändan skulle skilja sig. Nyheter24 listar fyra återkommande faktorer.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

78-åriga Dr. John Gottman har arbetat med par och relationer i flera år. I ett av hans mest kända forskningsarbeten har han sett till olika återkommande beteenden hos gifta par och i en studie gjord 1992 lyckades psykologen fastställa en skiljeprognos som stämde med 94 procent.

Fyra beteenden

Dr. Gottman såg till fyra olika slags beteenden som, enligt honom, är subtila tecken på att förhållandet kommer sluta i skilsmässa.

Sex av sju studier som Dr. Gottman gjort har stämt överens med hans hypoteser. Varje studie startade med en hypotes om vilka faktorer som leder till skilsmässa bland heterosexuella par. 

Granskade paren

Baserat på dessa faktorer undersökte och granskade forskaren de olika paren under en viss tid och kunde sedan dra slutsatser om vilka som skulle hålla ihop och vilka som slutligen skulle gå isär.

De fyra olika faktorerna som var mest förekommande bland paren som sedan skiljde sig var:

Kritik

Att tilldela din partner negativa egenskaper var en återkommande faktor. Ett exempel på vad sådan kritik kan låta som är "du pratar alltid om dig själv, du är så självisk".

Förakt

Enligt Dr. Gottman är förakt den största faktorn för skilsmässa och den som bör jobbas på mest för att ha en chans att rädda giftermålet. Detta tar sig i uttryck genom uttalandet som kommer från en relativt överlägsen position, som att kalla den andra partnern för "idiot" eller liknande.

Försvar

Ett vanligt sätt att hantera heta diskussioner inom en relation kan vara att snabbt ställa sig till försvar. Men om detta slags försvar blir till en offerkofta börjar relationen gå utför. Det kan handla om att säga saker som "det är inte mitt fel att vi alltid är sena, det är ditt fel".

Stenvägg

Eller engelskans "stonewall". Detta förekommer när den ena partnern drar sig undan emotionellt från en interaktion. Personen blir som en vägg att prata med för den andra partnern som försöker föra en diskussion, hen får ingenting tillbaka och stenväggs-partnern visar inga tecken på att hen ens är intresserad av samtalet. Frustrerande, va?

Att använda sig av den sistnämnda faktorn är mer förekommande bland män i relationen, menar Dr. Gottman. Detta då män ofta reagerar med fler fysiologiska tecken på stress än vad kvinnor gör i meningsskiljaktigheter.

Nästan sex år efter bröllopet

Dessa faktorer, som Dr. Gottman valt att kalla för "de fyra ryttarna i apokalypsen", förutspår en tidig skilsmässa bara sex år efter bröllopet.

Att dra sig undan emotionellt och att ständigt vara arg förutspår en senare skilsmässa, ungefär 16 år efter giftermålet.

Känner du igen dig, eller kanske din partner, i dessa fyra beteenden?

Oroa dig inte. Enligt Dr. Gottman innebär inte detta en dödsdom för ditt förhållande utan snarare en chans att upptäcka det i tid och agera utefter för att förbättra relationen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela