Tisdag 28 Sep
Stockholm

Ökad trend efter långtidscovid – yrsel, svimningar och hög puls

POTS har blivit allt vanligare efter lång tid av covid-19.
POTS har blivit allt vanligare efter lång tid av covid-19. Foto: Unsplash

Läkare i Sverige märker av allt fler fall av ökad puls, yrsel och svimningar hos patienter som drabbats av symtom långt efter att ha insjuknat i covid-19. Nu oroar de sig över ökade fall av sjukdomen POTS.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

POTS står för Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom och är en dysfunktion i kroppens autonoma nervsystem, något som ofta leder till bland annat illamående, huvudvärk, trötthet, sämre kondition och blodtrycksfall när patienten ställer sig upp.

Cirkulationen hänger inte med

Vad som exakt orsakar sjukdomen är ännu inte helt känt, men vad forskarna vet är att cirkulationen i kroppen inte helt hinner reglera sig till stående position och att det är vad som orsakar yrsel, hjärtklappning och svimningar.

POTS kan också påverka det allmänna sinnestillståndet och orsaka ångest och depression. Sjukdomen drabbar oftast människor mellan 13 och 50 år, där kvinnor är en övervägande majoritet.

Flera svenskar drabbade

I Stockholm har 25 personer med POTS identifierats. Ytterligare 80 är i färd med att utredas och i Malmö och Lund har cirka 20 patienter fått en diagnos.

Madeleine Johansson är forskare vid Lunds universitet och jobbar som läkare vid Skånes universitetssjukhus. Hon berättar för Forskning & Framtid att de på hennes avdelning får in flera remisser varje dag där patienter behöver utredas efter yrsel och svimningar efter att de varit sjuka i covid-19.

Lett ett forskningsprojekt

För att utreda om en person är drabbad av POTS görs en så kallad tilt-undersökning. Patienten står då på en tippbräda och reses från ett horisontalt till stående läge.

I samband med tilt-undersökningen har Johansson, tillsammans med POTS-experten Artur Fedorowski, överläkare och docent i kardiologi, stått i spetsen för ett forskningsprojekt som undersökt tre unga och svenska personer som fått diagnosen efter en mildare variant av corona.

Fedorowskis skattningskala

Utöver tilt-undersökningen har forskarna också använt sig av Fedorowskis skattningskala. Deras studie har dock fått kritik, eftersom ett av de tre fallen varken fått ett positivt coronatest eller positivt antikroppstest.

– I artikeln skrev vi att ett negativt covid-19-test inte utesluter sjukdom, då det kan ha tagits vid fel tidpunkt, eller på fel sätt. Och vi vet i dag att alla inte får mätbara antikroppar efter genomgången sjukdom. Den kliniska beskrivningen av symtomen tyder starkt på att även denna patient varit sjuk i covid-19, säger Johansson till Forskning & Framtid.

Inga symtom förbättrades

En oroväckande upptäckt under studien var att ingen av patienternas symtom förbättrades efter behandlingen, som bland annat innefattar pulssänkande läkemedel.

– Så vi undrar om covid-19 tillför något ytterligare, som patienter med POTS annars inte har. De tre patienter vi beskriver är fortfarande sjukskrivna fast det har gått ett år sedan de drabbades av covid-19.

Både Johansson och andra som forskar på långvariga symtom efter covid-19 behöver nu fler patienter för att få en större förståelse för sjukdomen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela