Rapport om undantag från amorteringskravet från FI. Arkivbild
Rapport om undantag från amorteringskravet från FI. Arkivbild - Foto: Lars Schröder/TT

FI: Fler får undantag från amorteringskrav

Var fjärde låntagare som köpt nyproducerade bostäder 2017-2023 har fått undantag från amorteringskravet, skriver Finansinspektionen (FI) i ett pressmeddelande.


"Andelen som fick undantag var något högre under 2023, vilket sannolikt beror på att hushållen har pressats av högre räntor och stigande priser. Vi ser också i vår granskning att de som köper nyproducerade bostäder generellt sett amorterar i lägre takt än samtliga bostadsköpare", skriver FI.

Enligt FI beviljar sju av åtta bolånebanker undantag.

"Sex av dessa banker ger undantag i vissa fall, baserat på låntagarens belåningsgrad eller en individuell bedömning av behov. En bank ger undantag i samtliga fall då kunden efterfrågar det, men förespråkar amortering i dialog med kunden och många väljer ändå att amortera", skriver FI.

TT