- Foto: Caisa Rasmussen / TT & Isabell Höjman/TT

Nya funktioner i Swish – här är bankernas förändringar

Det ska bli svårare för bedragarna att lura till sig pengar genom Swish och överföringar online. Här är bankernas åtgärdspaket – och så påverkar det dig.


FAKTA: BEDRÄGERIER

Brottsvinster från polisanmälda fullbordade bedrägerier i miljarder kronor. Bedrägeriförsök inom parentes.

2023: 7,5 miljarder, varav 2,3 miljarder från investeringsbedrägerier, 708 miljoner från telefonbedrägerier och 470 miljoner från romansbedrägerier (2,8 miljarder)

2022: 5,8 (2,5)

2021: 4,6 (1,5)

2020: 4,2 (2,1)

Mörkertalet beräknas enligt polisen ligga på mellan 2 och 2,9 gånger av den totala omsättningen som anmäldes till myndigheten.

Omsatt i kronor skulle det innebära brottsvinster på 15,3 till 21,4 miljarder kronor 2023.

Källa: Polismyndigheten

Bedrägerier är ett problem som växer lavinartat. Förra året ökade antalet anmälda bedrägeribrott med 22 procent och brottsvinsterna ökade med lika många procent, till 7,5 miljarder kronor. 

Vanligast är det med telefonbedrägerier. Ett vanligt tillvägagångssätt är att brottsoffret luras att uppge koden till sitt BankID, eller att swisha en stor summa pengar. 

De stora problemen har fått flera banker att vidta åtgärder. 

Här kan du läsa om hur storbankerna förändrat inställningarna för Swish för att skydda dina pengar.

Polisen krävde krafttag från bankerna 

Men åtgärderna har inte räckt, och enligt polisen är det bankerna som möjliggör bedrägerierna på grund av bristfälliga kontroller. 

– De har haft tio år på sig att skapa system som sätter stopp för att vi årligen har tiotusentals människor som blir drabbade på grund av deras brister, sa Björn Sidenhjärta, gruppchef på bedrägerisamordningen i polisregion Mitt, till TT i februari. 

Efter påtryckningar från regeringen lovade Svenska bankföreningen (där 32 svenska banker ingår) att ta fram ett åtgärdspaket mot telefonbedrägerierna, vilket presterades på måndagen. 

– Från branschen presenterar vi nu en mängd gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för kunderna och för att förhindra de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i ett pressmeddelande. 

Så kan Swish förändras – besked från storbankerna i dag

Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen. Foto: Anders Wiklund/TT

Så ska telefonbedrägerierna stoppas 

Svenska Bankföreningen presenterade en rad åtgärder för minska bedrägerier när det kommer till Swish och elektroniska överföringar med hjälp av BankID. 

Här är förändringarna i åtgärdspaketet: 

Möjligt att införa tidsfördröjningar av transaktioner

Om banken misstänker att det är något som inte stämmer med en swish eller överföring, så ska det vara möjligt att fördröja den. 

Sätta beloppsgränser för betalningar och göra ändringar i dessa på ett säkert sätt

Det ska finnas en gräns för hur mycket man kan swisha eller föra över, och det ska bli svårare att ändra den gränsen. 

Erbjuda extra kontroll vid betalningar 

Kunderna ska erbjudas en extra koll innan en överföring går igenom. Genom en notifiering som upplyser kunden om transaktionen, att transaktionen måste godkännas av ytterligare en person eller att kunden måste ringa upp och förklara överföringen.

– Kunderna kan säkerligen i vissa situationer uppleva att det blir lite mer krångligt, men det är för kundernas bästa för att stärka säkerheten, säger Hans Lindberg.

Så ska telefonbedrägerierna stoppas – Svenska Bankföreningens åtgärdspaket

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Då genomförs ändringarna för Swish och transaktioner

En del av åtgärderna har redan införts av bankerna och det kommer att fortsätta under 2025. 

– Av säkerhetsskäl har vi inte redovisat åtgärderna i detalj. Bankerna kan nu implementera det och det ser olika ut i olika banker. Exakt hur är upp till varje bank och det kommer kanske se olika ut från bank till bank, säger Lena Barkman, kommunikationschef Svenska Bankföreningen till Nyheter24 och fortsätter:

– Vi har inte sagt att nu ska alla göra precis så här. Det måste finnas ett utrymme, men alla medlemsbanker står bakom åtgärdspaketet och någon form av åtgärder kommer alla banker att göra. 

Har du den här mobilen? Då ska du inte använda BankID

/