Stockholm

Människor har en inbyggd otrohetsradar

Aja baja!
1 av 2
Aja baja!. Foto: SVENSKA DAGBLADET
Syns otroheten tydligare än du tror?
2 av 2
Syns otroheten tydligare än du tror?. Foto: SVENSKA DAGBLADET

Du kanske är omedveten om din partners otrogna sida, men det är inte andra människor.


Läs mer
Troligare att kvinnan är otrogen

Det visar sig att vi ser lite olika på det här med otrohet mellan könen. Dessutom är det kvinnor som tenderar att vara otrogna. 

Läs mer här

En ny studie visar att främlingar kan upptäcka en otrogen partner bara genom att titta på hur ett par interagerar med varandra under ett par minuter. 

51 studenter vid universitet Florida State och deras respektive partners ombads fylla i ett formulär om känslomässig och fysisk otrohet

Sedan genomfördes en samarbetsövning där den ena partnern fick sätta på sig en ögonbindel medan den andra guidade vad som skulle ritas på ett vitt papper. 

Hade rätt till stor del

Videon visades sedan för sex främlingar som fick bedöma hur stor sannolikhet det var att personerna hade varit otrogna mot sin partner. 

Man fann att gissningarna var betydligt mer korrekta än vad slumpvisa gissningar hade kunnat generera – även om eleverna förstås inte hade rätt varje gång.

När experimentet gjordes om en andra gång med 43 nya par och elva elever som bedömde otrohetsfrekvensen visades samma tendenser.  

Evolutionen

Nu ska mer forskning genomföras. Men en av forskarna bakom studien, Dr. Frank Fincham, har redan en teori: 

– Möjligtvis ger förmågan att upptäcka otrohet ett försprång i evolutionen. Att upptäcka otrohet kan göra så att vi inte spenderar vår tid och energi på att uppfostra barn som inte är våra egna, säger han till Huffington post

Har du någon gång varit otrogen?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.