9 spännande grejer du inte visste om kroppen

- 28/11/2014, 17:07 -

Varför är bajs brun? Varför kliar myggbett? Och varför nyser vi när vi får solen i ögonen? Här är nio häftiga saker om kroppen du kanske inte visste.

1. Varför blirfingrar skrynkliga i vatten?

Det här var längeett mysterium, tills brittiska forskare förra året kom fram tillatt de skrykliga fingrarna är ett arv sen förr. Fingrarna blirskrynkliga när blodkärlen drar ihop sig, och därför att vilättare ska kunna greppa saker under vatten, till exempel en halfisk som kan bli en god middag. (Källa)

Bildkälla

2. Varför blir manbakfull?

Det finns massor avanledningar till att du kan känna dig sliten dagen efter. Alkoholökar urinproduktionen, vilket i sin tur torkar ut dig. Alkoholpåverkar även levern, blodsockret, magen och sömnen. Näralkoholen förbränns omvandlas etanolen till acetaldehyd som sedanbränns ner och omvandlas till ättiksyra. Denna process kan skapahjärtklappning, illamående, svettningar och hudrodnad. (Källa)

Bildkälla

3. Varför får manont i huvudet av att äta glass fort?

Du har ettnervcentrum i munnen, som reagerar starkt på att bli kallt snabbt.När du äter glass blir nerverna överstimulerade och skickarsignaler till hjärnan om snabb temperaturförändring. Hjärnan trordå att det blir jättekallt vilket gör att blodkärlen drar ihopsig. Detta resulterar i huvudvärk i pannan och tinningarna. (Källa)

Bildkälla

4. Varför kliarmyggbett?

Det är faktisktinte själva ”bettet” (det är ju egentligen ett stick) som göratt det börjar klia, utan hudens reaktion på myggans saliv. Enallergisk reaktion i vårt immunförsvar skapar histaminer, vilket isin tyr dår huden att klia. (Källa)

Bildkälla

5. Varför får manhåll när man springer?

Oklart! Forskarna är inte helt överens, men många tror att smärtanär ett reslutat av en inre maktkamp i kroppen, där de arbetandemusklerna slåss om syretillförseln. Men ett bra tips är att inteinleda för starkt och att inte äta precis innan löpturen. (Källa)

Bildkälla

6. Varför kurrarmagen när man är hungrig?

Magenkurrar när musklerna omkring tarmarna och magsäcken drar sigsamman. Dessa muskelrörelser intensifieras när magen är tom ellerfull. Men när magen är tom finns inget som dämpar ljudet, ochdärför hör vi ljuden bättre. (Källa)

Bildkälla

7. Varför nyser vinär vi får solen i ögonen?

Nysningar (och även hostningar) är kroppens sätt att rensaluftvägarna. Men vid solsken handlar det om en ren reflex.Nervsignalernafrån ögonen passerar näsansnervsignalervid en kopplingspunkt i hjärnan och "spiller över" en deltill näsans nervbanor. Detta fenomen kallas fotisk ljusreflex. (Källa)

Bildkälla

8. Varför hickarvi?

Hicka beror på attdin största andningsmuskel, diafragman ofrivviligt drar ihop sig.Det skapar en snabb och kraftig inandning. Ljudet kommer av attstämbanden i struphuvudet stängs. Saker som kan orsaka hicka ärkryddig mat, alkohol och att äta för fort (att vara stressad närdu äter tacos under förfesten är alltså en dålig idé) (Källa)

Bildkälla

9. Varför är bajsbrunt?

Bajs är brunt därför att gallan vi har i tarmarna bryts ner av bakterier ochskapar då ämnet stercobilin,somfärgar bajset brunt. Utan stercobilinhade färgen snarare varit gråaktig. Därför är det viktigt att dukollar upp att du inte har exempelvis gallsten om bajset skulle börjatappa färgen. Att ha brunt bajs visar att du har hälsan i behåll! (Källa)

Bildkälla