Fredag 30 Jul
Stockholm

Är du riktigt dålig på matte? Då kan du ha dyskalkyli

1 av 3
Ska frågetecknet ersättas av ett plus, minus eller ett gångertecken?
2 av 3
Ska frågetecknet ersättas av ett plus, minus eller ett gångertecken?. Foto: (Emojipedia)
Det kan finnas en förklaring om du är riktigt dålig på matte.
3 av 3
Det kan finnas en förklaring om du är riktigt dålig på matte. Foto: TT Bild

Matte är ett ämne i skolan som många har svårt för, eller i alla fall tycker är tråkigt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Men för en liten grupp människor finns faktiskt en förklaring till varför det går så dåligt mattelektionerna – nämligen dyskalkyli.

Har du svårt att komma ihåg siffror och räknar långsamt kan du faktiskt lida av dyskalkyli. Det liknar på många sätt det mer kända dyslexi – men du har det inte bara för att du är dålig på matte.

Ungefär en fjärdedel av alla skolbarn har svårt med matte, men alla dessa personer har alltså inte dyskalkyli.

Misstänker du att du har dyskalkyli? Gör en utredning – du har enligt lag rätt till hjälp i skolan, med till exempel stödundervisning.

Här är andra tecken på att du kan lida av dyskalkyli:

Svårighet att minnas sifferserier och tal

Räknar långsamt

Kastar om siffror

Svårighet att lära sig klockan

Osäker tidsuppfattning

Svårighet att hantera pengar och att sköta sin ekonomi

Dåligt lokalsinne, svårighet att hitta, liksom att skilja på höger och vänster samt att läsa kartor

Svårighet att läsa och förstå tidtabeller

Svårighet att planera och organisera

Bildkälla

Läs mer hos Vårdguiden.

Gillar du matte?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela