Lördag 24 Jul
Stockholm

Så kan din Instagram avslöja hur du egentligen mår

Ny forskning visar att deprimerade personer tenderar att publicera en annan typ av bilder på Instagram än de som är friska.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Ditt Instagramkonto kan säga väldigt mycket om vem du umgås med, vilken mat du äter, vart du reser och om du gillar att träna. Nu kan den även avslöja hur du mår.

Ny forskning från Harvard University och University of Vermont visar på att deprimerade personer publicerar en annan typ av bilder än de som inte är deprimerade. Forskningen har presenterats i tidskriften EPJ Data Science där det också hävdas att datorer är bättre än läkare på att hitta sjuka personer. 

– Det här visar på en ny metod för att screena för depression och andra psykiska sjukdomar i tidig fas. Ibland kan de här algoritmerna hitta depression innan den kliniska diagnosen har hunnit sättas, säger en av artikelförfattarna, Chris Danforth vid University of Vermont i USA.

Bildkälla: TT

Det är både innehållet och kvaliteten på bilderna som spelar roll för att avgöra vem som mår dåligt. Deprimerade personer tenderar att använda mörkare filter med grå och blå toner medan friska publicerar mer färgglada och ljusare bilder. 

Deprimerade personer publicerade även bilder med ansikten oftare, även om genomsnittet av bilderna innehöll färre personer än de bilder som de friska personerna publicerade. 

– Det kan ha att göra med att deprimerade personer umgås i mindre sammanhang, säger Andrew Reece vid Harvard University, USA.

Bildkälla: TT

I studien deltog 166 personer varav hälften lidit av depression de senaste 3 åren. Forskarna utformade sedan en algoritm och lät datorer analysera personernas bilder på Instagram, totalt 43950 stycken, med avseende på bildernas utformning, val av filter, färgtoner, färger, med mera. 

Men i och med att studien var såpass liten kanske vi ska ta det hela med en nypa salt? Däremot låg datorernas träffsäkerhet låg på 70 procent, medan läkare har en genomsnittlig träffsäkerhet på 40 procent. 

Hur ser ditt flöde ut? 

TV: Nu kan du ta reda på om någon tar en skärmdump från din Instagram

Hur mår du enligt din Instagram?
Kommentera
Kopiera länk
Dela