Fredag 22 Okt
Stockholm

Skrämmande upptäckten – 28 biljoner ton is har smält på 26 år

28-biljoner-ton-is-har-smalt-pa-30-ar
28 biljoner ton is har smält på 30 år. Foto: David Goldman/TT, Felipe Dana/AP

28 biljoner ton is har försvunnit från jordens yta de senaste 26 åren. Det menar en grupp brittiska forskare som har studerat satellitbilder över jordens poler, bergskedjor och glaciärer. Anledningen uppges vara global uppvärmning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Totalt har 28 biljoner ton is försvunnit från jordens yta sedan 1994. Den slutsatsen drar brittiska forskare som har studerat satellitbilder över jordens poler, bergskedjor och glaciärer.  

– För att sätta det i kontext, 28 biljoner ton is skulle täcka hela Storbritannien med ett istäckte som är hundra meter tjockt, säger Tom Slater, medförfattare till studien, till The Guardian. 

Forskarna kopplar samman den stora mängden smält is med global uppvärmning. 

Kopplas samman med global uppvärmning

Att isen smälter kan få flera konsekvenser. Forskarna varnar bland annat för att havsytan kan komma att höjas med en meter vid århundradets slut. 

– För att sätta det i ett sammanhang: Varje centimeters höjning av havsytan innebär att omkring en miljon människor tvingas flytta från sina låglänta hemtrakter, säger professor Andy Shepherd till The Guardian.

Ytterligare en konsekvens är att den biologiska mångfalden i arktiska och anarkiska vattnen påverkas. Detta då kallt sötvatten från glaciärer och isar rinner ner i haven. 

Bildkälla: Keith Virgo/AP

"Chockat oss"

Den grad av smält is som forskarna observerat i studien ligger i nivå med det "värsta scenariot" som FN:s klimatpanel IPCC satt ihop. 

– Det vi har hittat har chockat oss, säger Shepherd till The Guardian

Läs mer: Virusexperten: När isarna smälter kan uråldriga virus släppas loss

Kommentera
Kopiera länk
Dela