Stockholm

Så kan svenskt försvar snabbrustas – behövs mer pengar

Inköp av mer luftvärn skulle kunna stärka försvaret relativt snabbt, enligt Försvarsmakten.
Inköp av mer luftvärn skulle kunna stärka försvaret relativt snabbt, enligt Försvarsmakten. Foto: Jonas Ekströmer/TT och Adam Ihse/TT

Svenska försvaret skulle relativt snabbt kunna stärkas med bland annat pansarvärnsvapen, jakt- och luftvärnsrobotar. Om Försvarsmakten får mer pengar.


Läs mer

Försvaret har nu lämnat in sin redogörelse till regeringen för hur försvarsförmågan kan stärkas om man får mer pengar, framför allt fram till 2025.

Så kan svenskt försvar snabbrustas

Det handlar om en upprustning utöver den redan planerade. Orsaken till att regeringen nu vill veta hur försvarsförmågan kan stärkas ytterligare är Rysslands attack på Ukraina.

I Försvarsmaktens redogörelse pekas områden ut där snabba åtgärder är möjliga. Där nämns till exempel luftvärnsrobotar, jaktrobotar och pansarvärnsvapen.

När det gäller försvaret av Gotland nämner Försvarsmakten ytterligare granatkastarpansarbandvagnar och förstärkt pansarvärnsförmåga.

"Sverige riskerar att hamna långt ner i prioriteringsordningen"

I redogörelsen tas även till exempel förstärkt kustrobotförsvar och fler bandvagnar upp. Där står dessutom olika typer av ammunition, som finkalibrig ammunition, ammunition till granatgevär och granatkastare.

Det handlar framför allt om att utöka kvantiteten i redan lagda beställningar. Försvarsmakten varnar dock för att det kan bli svårt att snabbt få tag på krigsmateriel nu när många länder vill rusta upp. Man pekar på att leverantörer kommer att placera olika beställare i kö.

"Sverige riskerar att hamna långt ned i prioriteringsordningen", skriver Försvarsmakten som pekar på vikten av snabba inköpsbeslut.

Ett annat problem är att upprustningen i många fall kommer att kräva infrastruktur, som anpassningar av befintliga lokaler eller att bygga nytt. Hur snabbt det kan gå har Försvarsmakten inte hunnit räkna på.

Försvarsmakten: Måste utrusta personal

På kort sikt förordar Försvarsmakten att bygga upp lagren av beredskapsvaror och inköp av ytterligare personlig utrustning.

När det gäller personlig utrustning handlar det om uniformer, hjälmar, kroppsskydd och handeldvapen.

När det gäller beredskapsvaror rör det sig om köp av drivmedel, livsmedel, sjukvårdsmateriel, reservdelar och stärkt tillgång till reservelkraft.

Det handlar också om köp av fordon, lastbilar, tankbilar, truckar och släp.

Försvarsmakten ser dessutom möjligheter att anställa mer personal på olika områden. Däremot ser man inget behov av att utöka antalet värnpliktiga som genomgår grundutbildningen.

I försvarsberedningen förhandlar nu regeringen med riksdagspartierna om mer pengar till försvaret i vårändringsbudgeten för 2022. Försvarsberedningen kommer därefter att ta upp diskussionen om mer pengar för upprustning de kommande åren, fram till 2025.

TT

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.