Tisdag 3 Aug
Stockholm

Hundar håller på att avlas sönder

För sju hundraser är läget mycket kritiskt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Att avla fram hundraser kan innebära olika risker. Det rör sig bland annat om defekta ben, ögon och andningsorgan som kan inträffa vid extrem avel.

Svenska kennelklubben har presenterat en lista på 47 rashundar som håller på att avlas sönder. För sju hundraser är läget nu kritiskt. Problemen anses vara så svåra att aveln måste ändras omedelbart.

– Kennelklubben vågar nu peka ut raser, att här har vi ett problem. Det är ett viktigt steg att vi nu pratar samma språk. Många rasklubbar har också tagit det här på allvar, menar Johan Beck-Friis, ordförande för Svenska veterinärförbundets djurskyddskommitté, enligt GP.

Enligt djurskyddslagen får aveln inte medföra lidande eller påverka beteendet hos avkomman. Men Beck-Friis hävdar att den lagen är otydlig.

– Lagen är otydlig. Man får inte avla på djur så att funktionen försämras, men jag vet inget fall där paragrafen tillämpats. Lagen är generell och skulle behöva preciseras mer när det gäller avel, säger Beck-Friis till GP.

Domarna i hundutställningar uppmanas nu vara mer restriktiva med att belöna hundar med framavlade defekter, eftersom hundutställningar styrs mycket av aveln och utseendet på hunden.

För dessa hundraser är läget kritiskt: engelsk bulldogg, mastino napoletano, shar pei, chow chow, basset hound, fransk bulldogg och pekingese.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela