Svensk krisplan för viruspandemi

- 14/10/2008, 07:04 -

Sverige rustas nu med en krisplan om en allvarlig influensapandemi skulle drabba befolkningen och slå mot hårt mot våra viktigaste verksamheter som sjukvård och räddningstjänst.

Om det värsta skulle hända. Om en allvarlig sjukdom skulle sprida sig till stora delar eller hela befolkningen- pandemi. Om så många av oss skulle bli allvarligt sjuka att samhället inte fungerar. Vad gör vi då?

Nyheter24 har nyligen rapporterat om det okända och dödliga virus har drabbat tre personer i Sydafrika. Det är ett exempel på hur en pandemi kan börja. För att förhindra en katastrofal sjukdomsspridning måste samhället ha en plan.

– Vi vet att pandemier kommer med 30-40 års intervaller. Vi vet inte när nästa kommer men nu pågår vårt arbete med att bedöma länets förmåga att klara av en pandemi, säger Staffan Edler, försvarsdirektör på länsstyrelsen i Jämtland, till Östersundsposten.

Larm om kommande pandemisk influensa har kommit från FN:s världshälsoorganisation WHO. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av krisberedskapsmyndigheten att jobba fram en krisplan.

– Vi har skickat ut enkäter till samhällsviktiga verksamheter, till exempel inom media, inom kommunal verksamhet så som vård och omsorg samt inom livsmedel. Vi måste bland annat veta vilka verksamheter som kan läggas ner och förstärka andra, säger Staffan Edler.

Det är mycket viktigt att till exempel sjukvården, polis och räddningstjänst fungerar även under pandemi. Man testar helt enkelt samhällets beredskap genom att hålla övningar där många personer "sjukskrivs" för att testa verksamhetens kapacitet. Den 14 november ska länsstyrelsen lämna in en krisplan till regeringen, skriver Östersunds-Posten.

Skrivet av: