Stockholm

Studie: Terapi motverkar nätsexbrott mot barn

En ny svensk studie beskrivs som ett genombrott i arbetet mot sexuell exploatering av barn på internet. Arkivbild.
En ny svensk studie beskrivs som ett genombrott i arbetet mot sexuell exploatering av barn på internet. Arkivbild. Foto: TT

Onlineterapi kan vara ett effektivt verktyg för att få människor att sluta titta på och dela övergreppsmaterial av barn, visar en ny studie. Nu ska metoden spridas till flera länder.En milstolpe, säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare och ansvarig för studien.


Fakta: Studien i korthet

Totalt deltog 160 anonyma personer från hela världen. En majoritet av deltagarna rekryterades via darknet, den krypterade delen av internet.

Deltagarna lottades till två grupper. Den ena gruppen fick internetbaserad KBT-terapi baserad på en ny manual framtagen av Karolinska universitetssjukhuset. Den andra gruppen fick psykologisk placebobehandling.

Behandlingen pågick under åtta veckor, med uppföljning en månad senare. Deltagarna fick bland annat uppge hur mycket tid de lägger på att titta på övergreppsmaterial.

Efter behandlingen rapporterade båda grupperna att de minskat tiden de tittat på övergreppsmaterial betydligt. Minskningen var signifikant större i KBT-gruppen.

Ungefär hälften av deltagarna uppgav efter åtta eller tolv veckor att de inte tittat på övergreppsmaterial alls under den senaste veckan.

Deltagarna lade även mindre tid på att söka efter övergreppsmaterial, vara på darknetforum, organisera material och fantisera sexuellt om barn, enligt studien. Även här var minskningen signifikant större bland dem som hade fått KBT-behandling.

Källa: Rapporten "Effects of internet-delivered cognitive behavioral therapy on use of child sexual abuse material: A randomized placebo-controlled trial on the Darknet", publicerad i tidskriften Internet Interventions.

Under terapisamtalet började den anonyma mannen plötsligt att viska.

— Jag måste gå ut från huset.

Mannens fru hade kommit hem. Han gick ut i trädgården och fortsatte berätta. Hur han burit på en hemlighet hela sitt liv, och om sitt sexuella intresse för barn. Nu hade han blivit förälder.

— De inre världarna gick inte att kombinera längre. Han var tvungen att välja sida, säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri och forskargruppsledare på Karolinska institutet.

Mannen är en av 160 anonyma personer som ingått i en svensk studie i syfte att få människor att sluta titta på och dela bilder eller videor där barn utnyttjas sexuellt.

Rekryterades på darknet

Rekryteringen av studiens deltagare skedde via darknet. En ovanlig miljö för forskare att verka i. Här samlas människor med ett sexuellt intresse för barn i olika forum. Idén om att söka upp deltagare på darknet kom från förövarna själva.

I en tidigare studie på Karolinska institutet såg forskarna att människor ofta är i 35-årsåldern när de kommer till vården. Då har de redan haft sexuella tankar om barn i många år.

— Det var flera som sa: Vänta inte tills vi kommer till er. Kom till oss, berättar Christoffer Rahm.

Christoffer Rahm, chefsöverläkare och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Först möttes forskargruppen av misstänksamhet, innan de lyckades få darknetanvändarnas förtroende.

— Det handlar om att förstå landskapet, de kulturella koderna och hur folk pratar, och att få dem att förstå att vi är där i vårt forskningssyfte.

Miljontals filer

Problemet med spridning av övergreppsmaterial mot barn på nätet är stort. 2021 rapporterades nästan 85 miljoner filer med misstänkta dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, enligt organisationen NCMEC. Samtidigt saknas det kunskap om vilka metoder som är mest verksamma för att förebygga sexuellt våld.

I studien utvärderades ett behandlingsprogram baserat på en manual utvecklad vid Karolinska universitetssjukhuset.

De anonyma deltagarna lottades till två grupper. Den ena gruppen gick en internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT-terapi) under åtta veckor, den andra fick en psykologisk placebobehandling. En månad efter behandlingen gjordes en uppföljning.

— Ungefär hälften av de som fullföljde studien, både i placebogruppen och KBT-gruppen, sade då att de inte hade tittat på övergreppsmaterial den senaste veckan, berättar Johanna Lätth, doktorand och forensisk specialistpsykolog vid Karolinska Institutet, som arbetat med studien.

Johanna Lätth, doktorand och forensisk specialistpsykolog vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Inte som stereotypen

Tiden som deltagarna tittade på övergreppsmaterial hade även minskat, och minskningen var större i gruppen som hade fått behandling.

— Vi har nu stöd för att säga att det är effektivt, säkert och uppskattat, säger Christoffer Rahm.

Arbetet med studien har även gett ny kunskap om vilka personer som sprider övergreppsmaterial mot barn online. Stereotypen om en ensam person som lever i en filterbubbla på darknet stämmer inte alltid.

— En del berättade att de kan leva familjeliv och i stora sociala sammanhang, men bära på den här hemligheten. De fick äntligen bearbeta det här tillsammans med någon, säger Christoffer Rahm.

Britta Holmberg, programchef och vice generalsekreterare vid World Childhood Foundation.

Hjälper barnen

Nu ska behandlingsmetoden spridas. Åtta länder kommer att erbjuda terapi på sina språk, inklusive en version på svenska.

Studien har gjorts i samarbete med World Childhood Foundation. Det var först inte självklart för barnrättsorganisationen att lägga resurser på studien, med dess tydliga fokus på förövare.

— Det finns en stark samhällsdiskurs att det enda som är acceptabelt är att straffa dem som begår övergrepp. Allt annat är att vara naiv, förklarar Britta Holmberg, programchef och vice generalsekreterare.

— Men vi ser att det verkligen inte är en motsats, utan tvärtom. Om man ska hjälpa barnen så behöver man faktiskt ändra beteende hos dem som kan vara en risk för barnen.

Senaste nytt

Fortsatt sökande efter skalvoffer

Minst 36 dödade i skred i Peru

Publicerades: 1 timme sedan

Skott mot bostad i Strängnäs kommun

Publicerades: 1 timme sedan

Danmarks försvarsminister tar paus

Publicerades: 2 timmar sedan

Google svarar med egen textrobot

Publicerades: 3 timmar sedan

Danmarks försvarsminister tar paus

Publicerades: 3 timmar sedan

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.