Stockholm

Lågutbildade får oftare lungcancer

Rökning är den största riskfaktorn för lungcancer. Arkivbild.
Rökning är den största riskfaktorn för lungcancer. Arkivbild. Foto: TT

Lungcancer drabbar fler lågutbildade, medan högutbildade oftare får hudcancer. Det visar ny statistik från Cancerfonden.


Lungcancer är en av de cancerdiagnoser med störst skillnader mellan hög- och lågutbildade. För kvinnor var antalet drabbade i snitt 2,5 gånger högre bland dem som enbart hade grundskola som utbildning, jämfört med dem som hade studerat efter gymnasiet.

Det visar siffror från Cancerregistret 2017–2021 som Cancerfonden redovisar. En orsak är att rökning, som är den största riskfaktorn för lungcancer, är vanligare bland lågutbildade.

Även tjocktarmscancer var vanligare bland lågutbildade.

För högutbildade är det vanligare att få diagnoserna hudcancer (malignt melanom), liksom prostatacancer och bröstcancer. En av orsakerna till detta är att personer med högre utbildning är mer benägna att gå på screening och att söka vård, vilket gör att cancern upptäcks i högre grad.

Överlevnaden i cancer påverkas också av utbildningsnivå. Fler högutbildade lever fortsatt fem år efter diagnos.

"Ska vi besegra cancer kommer det inte räcka med att hitta rätt mediciner och behandlingar. Det politiska ansvaret för att vi har den här stora ojämlikheten i Sverige är enormt", säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, i ett pressmeddelande.

Så många kvinnor insjuknar, antal per 100 000 2017-2021
Grundskola Gymnasium Eftergymnasial
Tjocktarmscancer 45 44 38
Ändtarm och anus 25 24 21
Lungcancer 76 54 31
Bröstcancer 274 309 334
Kvinnliga könsorgan 81 79 68
Malignt melanom 36 58 62
Övrig cancer 239 206 179
Så många män insjuknar, antal per 100 000 2017-2021
Grundskola Gymnasium Eftergymnasial
Tjocktarmscancer 50 46 43
Ändtarm och anus 35 32 29
Lungcancer 56 41 23
Prostata 234 253 271
Malignt melanom 43 57 70
Övrig cancer 331 295 254

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.