Onsdag 12 Maj
Stockholm

Svält orsak till svandöd

Undernäring är den troliga förklaringen till att minst 13 svanar dött i Kåge.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Undernäring är den troliga förklaringen till att flera svanar dött i ett område mellan Kåge och Frostkåge, norr om Skellefteå, i Västerbotten.

Obduktionen av två av svanarna vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) pekar inte på att de drabbats av någon smittsam sjukdom. De bar heller inte på någon influensa.

– De var riktigt utmärglade med nedbrutna fettreserver, de har gått utan mat under en lång period, säger SVA:s veterinär Henrik Uhlhorn.

Svanarnas långa flytt mot norr tar hårt på krafterna och det kan vara svårt att hitta mat i de kallare områdena, konstaterar han.

Minst 13 sångsvanar har hittats döda efter kusten norr om Skellefteå har tidningen Svensk Jakt rapporterat om.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela