Inga säkerhetskrav på billig pool

- 19/06/2009, 14:39 -

Billiga fristående plastpooler kan vara livsfarliga för barn.

Billiga plastpooler kan vara livsfarliga för barn och nu vill Konsumentverket att säkerhetskraven ska skärpas.

Stora fristående plastpooler som kan köpas på exempelvis stormarknader blir allt mer populära.

Men trots att de kan rymma 15 kubikmeter vatten finns det i dag inga krav på att de ska barnsäkras.

– Många fristående pooler står vattenfyllda i trädgården hela sommaren och utgör en säkerhetsrisk. Samma regler borde gälla för fristående pooler som för permanent byggda pooler, det vill säga de ska inhägnas eller täckas, säger Anna Strandberg, barnsäkerhetsexpert på Konsumentverket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap granskar just nu de senaste 10 årens drunkningsolyckor där barn mellan 0 och 17 år har omkommit. Av cirka 100 fall drunknade ungefär tio procent i en privat pool eller trädgårdsdamm. I de flesta fall saknade poolen skydd.

– Små barn begriper inte vad som är familjens tomt och vad som är grannens tomt. Därför är det viktigt att även grannar ser till att skydda sin pool, säger Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 6 år och de flesta olyckor sker i juli månad.

– Barn upp till tre års ålder blir desorienterade om de får vatten över näsan och munnen och vet inte instinktivt vad som är upp eller ner, säger Nina Karlsson, forskningssjuksköterska vid Barnolycksfallsfonden.

– Vi vill uppmana föräldrar att vara mycket uppmärksamma på var barnen befinner sig om man har en pool. Dessutom bör barnen alltid ha flytväst i närheten av vattendrag.

Skrivet av: