Nu får knarkare betala urinprov

Nytt lagförslag ska spara 20 miljoner per år.


Den som döms för ett brott ska betala de urinprov som tagits för att utreda brottet, enligt ett nytt lagförslag. Med de nya reglerna satsar man på att spara miljoner till statskassan.

Enligt dagens regler ska den som dömts för brott stå för kostnaderna för blodprov. Något sådant krav finns dock inte när det gäller statens utlägg för urinprov. Nu föreslår justitiedepartement i en promemoria att samma regler för återbetalning ska gälla för blodprov och urinprov.

Urinprov har blivit allt vanligare för att utreda om någon använt narkotika eller dopningspreparat. Polisen skickar provet för analys till Rättsmedicinalverket som år 2007 tog emot runt 33 000 urinprov. Avgiften för varje prov är i snitt 600 kronor. Detta innebär årliga kostander på nästan 20 miljoner kronor för polisen. Ur statsfinansiell synpunkt finns det därför skäl att kravet på återbetalning även ska gälla för urinprov, konstaterar justitiedepartementet.

I promermorian föreslås också att tidsfristen mellan åtal och huvudförhandling ska förlängas till två veckor. Men nuvarande regler gäller att huvudförhandling ska ske senast en vecka efter åtal. Tiden är ofta för knapp för att målsäganden och vittnen ska hinna inställa sig. Det leder till att många rättegångar ställs in eller skjuts upp.

Med en något längre tidsfrist kan en del av problemen lösas, utan att det strider mot Europakonventionens krav på häktningstider, enligt justitiedepartementet.

De nya reglerna föreslår träda i kraft den 1 april 2010, skriver Riksdag & Departement.

Skrivet av:

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!