Fördubbling av penningtvätt 2008

- 03/08/2009, 08:26 -

Enligt finanspolisens årsrapport har den anmälda penningtvätten ökat chockartat.

Under 2008 ökade antalet misstänkta fall av penningtvätt med 116 procent.

Ökningen var störst hos bankerna, där antalet rapporteringar gick från 1310 år 2007 till 7232 stycken år 2008.

– Det här är ett uttryck för att bankerna infört bättre rutiner och nu även skaffat sig intelligenta detekteringssystem. Vårt samarbete med penningförmedlarna har också förbättrats, förklarar kriminalkommissarie Thomas Palmberg, vice chef för Finanspolisen för SVD.

Många tror att det är en effektivisering bland de instanser som är skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt som ligger bakom ökningen. Banker, finansinstitut, fastighetsmäklare, bilhandlare och antikvitetshandlare måste alla anmäla misstänkta fall.

Under 2008 anmäldes olagliga transaktioner på 9 miljarder kronor, till skillnad från 4 miljarder 2007. Men Thomas Palmberg tror inte att antalet brott har ökat.

– Däremot blir säkert den faktiska brottsligheten grövre och vinningen från den ökar. Vill man bekämpa den grova brottsligheten är det viktigt att komma åt penningströmmarna, säger Palmberg till SVD.

Skrivet av: