Bristande säkerhet i Forsmark

- 03/08/2009, 16:04 -

Har fram till årsskiftet på sig att åtgärda bristerna.

Under våren har Strålskyddsmyndigheten inspekterat kärnkraftverket Forsmark. Nu står det klart att myndigheten underkänner säkerheten. Bland annat skriver man i föreläggandet att "att praxis för säkerhetsgranskning av händelser inte fullt ut lever upp till vare sig interna krav eller gällande myndighetskrav."

Kärnkraftverket kritiseras bland annat för att inte följa upp resultaten av sina säkerhetsåtgärder och för att inte ha tillräckliga rutiner för hur säkerhetsutredningarna ska utföras.

Det finns inte heller någon ansvarsbeskrivning för de personer som arbetar med att utreda incidenter vid verket, enligt rapporten.

Forsmarks Kraftgrupp AB åläggs att åtgärda bristerna före årsskiftet, skriver Upsala Nya Tidning.

Skrivet av: