Lördag 31 Jul
Stockholm

Svensk nyckelpiga hotad

Den asiatiska harlekinnyckelpigan har invaderat landet och hotar de inhemska arterna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I nyckelpigornas insektsfamilj finns ett flertal arter. I Sverige är den sjuprickiga nyckelpigan vanligast. Men under nittiotalet började harlekinnyckelpigan, Harmonia axyridis, spridas i Europa. Man gjorde det i ett välmenande försök att använda en icke-kemisk bekämpningsmetod av bladlöss.

Harlekinnyckelpigan hör egentligen hemma i östra Asien men har nu anpassat sig till europeisk natur. 2007 upptäcktes det första exemplaret i Malmö och förra året fann man den även i Halland. Arten är större än de nyckelpigor som hör till den svenska faunan och kan ha mellan noll och nitton svarta fläckar på röd botten. Men utseendet varierar kraftigt, fläckarna kan också vara orangeröda på svart botten eller svarta mot ljus botten.

– Den kan vara svåra att känna igen, den har så många färgformer. Den är lättast att känna igen på storleken, eftersom den är större än våra inhemska arter, säger Torsten Nordander på Naturhistoriska museet i Göteborg till Göteborgs-Tidningen.

I Nordamerika, där harlekinnyckelpigan började spridas redan under åttiotalet, har den på flera platser helt slagit ut de inhemska arterna. Det är inte enbart konkurrensen om maten som hårdnar när främlingen gör entré, harlekinnyckelpigan ger sig också på inhemska nyckelpigelarverna.

I dag är harlekinnyckelpigan klassad som invaderad främmande art i Sverige och användningen av den som bladlusbekämpare är reglerad. Det skriver Göteborgs-Tidningen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela