Fosterbarn mår oväntat bra

- 22/09/2009, 12:46 -

Nattsvarta rubriker har präntat in myten - fosterbarn mår inte bra. Men Karlstads kommun ger en annan bild av sanningen.

KARLSTAD. Den allmänna bilden torde vara den att fosterbarn inte mår bra av en nomadisk och rotlös barndom. Och att de ofta hamnar i en socialt knepig situation också i vuxen ålder. Men en studie som gjorts i Karlstad kommuns regi tyder på något helt annat. Sen 1999 har familjehemsenheten intervjuat placerade ungdomar. Och de flesta tror på framtiden.

– Många bär på tunga känslor av skam och oro för föräldrarna. De har också en känsla av mindervärde, att de inte är värda att älskas och får därför svårt att knyta an till andra. Men de har lärt sig att förändras över tid och det är i huvudsak positiva bilder de beskriver som unga vuxna. Att de är nöjda med sina liv och känner glädje, säger coachen Kristian Tilander, en av de ansvariga för projektet, till Nya Wermlands-Tidningen.

56 intervjuer har Karlstadgruppen samlat med allt från spädbarn och tonåringar som placerats i fosterhem. Samtliga intervjuer har genomförts två år efter avslutad placeringstid och är djupgående under flera timmar.

Många andra svenska kommuner har inspirerats av ”Karlstadmodellen”. Och snart ska den även spridas ut i Europa.

Skrivet av: