Orättvisa i a-kassans kontroller

- 02/10/2009, 12:00 -

Dramatiska skillnader i a-kassornas återkrav på ersättning.

STOCKHOLM. När a-kassorna kontrollerar och beslutar om återkrav av felaktigt utbetalda ersättningar skiljer det sig åt mellan olika yrkesgrupper. Dramatiskt.

Kommunaltjänstemännens a-kassa fattade drygt 1 300 beslut om återkrav av felaktigt utbetald ersättning förra året. Det motsvarar nära 17 procent av kassans alla ersättningstagarna under det året. I Kommunalarbetarnas a-kassa däremot var andelen återkrav samma period bara fem procent.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen - IAF - konstaterar i en rapport att det beror på att kontrollarbetet fortfarande görs manuellt.

– Det får till följd att kassorna hanterar återkrav och återbetalning av statsbidrag på olika sätt, skriver IAF.

IAF kommer att att kalla arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassornas samorganisation till överläggningar för att hantera problemen.

Skrivet av: