Ett av fem barn stressade

- 05/10/2009, 13:59 -

Avsaknaden av vuxna den främsta orsaken.

GÖTEBORG. Svenska barn är bland de friskaste i hela världen – men bara fysiskt.

Vart femte högstadiebarn i Göteborg lider av stress och Peter Währborg, läkare och stressforskare, menar att den största enskilda orsaken till stress är avsaknaden av vuxna.

– Den största orsaken är för få vuxna i barnets liv. Varje störning i barns relationer innebär en ökad risk att för att utveckla stressreaktioner. Exempel på sådana kan vara separationer, att förlora en förälder på ett eller annat sätt, säger Währborg till Göteborgs-Tidningen.

Om du misstänker att ditt barn har drabbats så finns det flera symptom som tyder på stress.

–Först och främst genom ett ändrat beteende. Barnet präglas av irritation, frustration och aggression. Undandragande och nedstämdhet finns också. De första symtomen ser man oftast hos pojkar och de sistnämnda hos flickor, tillägger Währborg för Göteborgs-Tidningen.

Skrivet av: