"Låt kungen avgöra statsministerfrågan"

- 06/10/2009, 07:08 -

Riksdagsledamoten Annicka Engblom vill ge kungen större befogenheter.

STOCKHOLM. Riksdagsledamoten Annicka Engblom (m) från Blekinge vill stärka monarkin genom att låta kungen utse regeringsbildare.

Enligt regeringsformen är det talmannen som ska kalla företrädarna för riksdagens partier till samråd när statsminister ska utses. Efter överläggningar med de vice talmännen lämnas förslag på statsminister till riksdagen. Engblom vill att kungen ska få ta över den rollen.

I en motion till riksdagen skriver Annicka Engblom:

"Rent principiellt är det logiskt att det är statschefen, statens främsta företrädare, som leder arbetet med att finna en lämplig kandidat till posten som regeringschef, det vill säga statens främsta politiska ledare.

Härtill kommer att denna uppgift skulle ge monarken en något mer framskjuten plats i statslivet, vilket kan bidra till att långsiktigt upprätthålla det folkliga stödet för monarkin. Om statschefsuppdraget får ett utökat innehåll ser man tydligare att monarkin har en funktion att fylla."

Sannolikheten för att Engbloms motion antas av riksdagen är rätt liten. Bara en av 500 motioner går igenom, resterande avslås. Det saknas också stöd för linjen hos regeringspartierna. För att ändra i regeringsformen krävs också två likalydande beslut i riksdagen med riksdagsval emellan.

Skrivet av: