Hotad skådespelare får stanna i Sverige

- 13/11/2009, 15:34 -

Fanns med på dödslista efter att ha "förstört den irakiske mannens rykte".

En irakisk skådespelare som flytt till Sverige får uppehållstillstånd av migrationdomstolen efter att han överklagat Migrationsverket beslut om utvisning.

Som skäl till att skådespelaren får stanna anges att han har en överhängande hotbild emot sig i hemlandet Irak.

Besköts med automateld

Bland annat har hans hem beskjutits med automateld mot dörren och han har fått hot via såväl telefon som direkt emot sig.

Flera män ska ha besökt teatern där han spelade och när han medverkade i en mycket populär teveserie i Irak ska han ha blivit dödshotad.

"Förstört den irakiske mannens rykte"

Den 32-årige mannen kallades "bög" och sade sig ha "förstört den irakiske mannens rykte".

De hotfulla männen menade att han skulle uppfostras och sa: "Vi vet vad vi skall göra med dig" och "Vi ska fostra dig".

Skådespelaren menar att han inte kunde röra sig fritt ute på gatorna eftersom han hela tiden blev igenkänd.

Prisbelönt skådespelare

Han är en av Iraks mest kända skådespelare och har fått flera nationella priser, även irakier i Sverige känner till honom.

Det framgår även av yttrandet till migrationsdomstolen att mannen finns med på en terrorgrupps dödslista.

Domstolen ser till skillnad från Migrationsverket en risk att mannen kan komma att utsättas för allvarliga övergrepp om han tvingas återvända till Bagdad.

Skrivet av: