Torsdag 7 Jul
Stockholm

Sexdömd major vill behålla jobbet

Majoren är dömd för sexuellt utnyttjande av underårig. Men mannen och chefsorganisationen Ledarna tycker han ska få behålla jobbet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Mannen är dömd till åtta månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av underårig. Till följd av domen sades han upp av Försvarsmakten, eftersom man ansåg att han var olämplig för yrket.

– Med anledning av domen har jag inte längre något förtroende för major NN i hans roll som yrkesofficer, skriver Flottiljchef Lars Lundell i en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Jurist Helen Evers, vid försvarsmakten, säger till Nyheter24 att man gjort en bedömningen att mannen inte är lämpad för yrket på grund av brottets karaktär.

– Det är en individuell bedömning, från fall till fall. Men i det här fallet har Försvarsmaktens personalansvarsnämnd beslutat att säga upp mannen, säger Helen Evers.

Men chefsorganisationen Ledarna vill att Försvarsmakten ogiltigförklarar uppsägningen av majoren. I en skrivelse till Försvarsmakten yrkar organisationen att arbetsgivaren tydligare förklarar på vilka grunder han har sagts upp.

– Då Ni sagt upp rubricerad medlem från dennes anställning får vi härmed meddela att vi anser att uppsägningen strider mot anställningsskyddslagen och yrkar för vår medlems räkning att uppsägningen skall ogiltigförklaras, skriver Chefsorganisationen Ledarna.

På Försvarsmaktens egen personalansvarsnämnd har man riktlinjer kring uppsägning till följd av brott. "Ett begånget brott leder däremot inte med automatik till att anställningen förloras. Däremot så är det en försvårande omständighet", skriver man.

Sexuellt utnyttjande av minderårig skulle kunna betraktas som en sådan försvårande omständighet. Majorens fall valsade så långt som till Högsta domstolen och där fastställdes hovrättens dom: "Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast".

Facket "Ledarna" skickade in sitt yrkande i slutet av oktober och nu väntar tvisteförhandlingar med Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Jurist Helen Evers, säger till Nyheter24 att det kan bli fråga om ersättning för den sexdömde majoren om ärendet går vidare till Arbetsdomstolen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.