Inget snabbspår för homoäktenskap

- 18/11/2008, 17:01 -

De borgerliga partier som är för könsneutrala äktenskap vill inte ansluta sig till oppositionens motion.

De tre borgerliga partier som är för könsneutrala äktenskap vill än så länge inte ansluta sig till oppositionens motion i ämnet. Ordföranden i civilutskottet, socialdemokraten Carina Moberg, har tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet begärt att utskottet ska behandla oppositionens motion.

Men på tisdagen deklarerade de borgerliga i utskottet att de inväntar regeringens proposition i ämnet. Den är dock bara en ramproposition, eftersom alliansregeringen inte lyckats komma överens i frågan. I stället väntas moderaterna, folkpartiet och centern skriva en motion med förslag till en könsneutral lagstiftning.

Eftersom det redan finns en sådan motion och oppositionen och de tre borgerliga partierna i huvudsak är överens, tycker oppositionen att riksdagen i stället ska sätta igång arbetet utifrån den motionen för att spara tid. Men det sade alltså de borgerliga nej till.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av: