Rödebypappan fälls för dråp

- 20/11/2008, 13:19 -

51-åringen fälls för dråp och grov misshandel - slipper straff. (TT)

Den 51-årige man som sköt två pojkar på sin gård i Rödeby i Blekinge för ett år sedan fälls av hovrätten över Skåne och Blekinge för dråp och grov misshandel.

Mannen ska dock enligt domen vara fri från påföljd. Hovrätten har konstaterat att mannens gärningar normalt skulle ha inneburit fängelse för dråp, men att det inte kunnat komma i fråga eftersom han varit allvarligt psykiskt störd vid gärningen. Men eftersom han inte är behov av tvångsvård är det inte aktuellt att döma honom till det.

Däremot ska han betala skadestånd på totalt 181 800 kronor i skadestånd.

Hovrätten var enig i sin dom.

Mannen sköt ihjäl en 15-årig pojke och skottskadade en i dag 17-årig pojke svårt. Det högsta enskilda skadeståndsbeloppet, 57 200 kronor, går till den skottskadade pojken.

Pojkarna hade natten till den 6 oktober förra året kommit till hans gård utanför Rödeby tillsammans med ytterligare fyra ungdomar. Pojkarna var beväpnade med tillhyggen. Familjen hade under lång tid före skottdramat utsatts för trakasserier av några ungdomar, men alla pojkarna som kom till gården hade inte varit delaktiga i dem.

51-åringen har tidigare friats av Blekinge tingsrätt, eftersom domstolen inte ansåg det bevisat att han var medveten om vad han gjorde.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning om förloppet och vad som hände på gården, men anser att mannen varit i tillräcklig grad medveten om vad han gjorde. Det kan därför inte på denna grund uteslutas att han haft uppsåt i straffrättslig mening, anser rätten.

Den gärning som orsakat den ene pojkens död utgör dråp. När det gäller den andra pojken anser inte hovrätten det styrkt att mannen haft uppsåt att döda, och den gärningen bedöms därför som grov misshandel.

Omständigheterna kring dådet gör att straffvärdet enligt hovrätten ligger klart under straffminimum för dråp, men ändå så högt att påföljden normalt skulle ha blivit fängelse.

Men eftersom mannen led av en allvarlig psykisk störning vid händelsen är den påföljden inte aktuell. Och eftersom den allvarliga störningen inte finns kvar kan han heller inte dömas till tvångsvård.

Enligt hovrätten återstår då två alternativ: antingen döma till skyddstillsyn och villkorlig dom eller förklara 50-åringen helt fri från påföljd.

Hovrätten väljer det senare alternativet, bland annat med hänsyn till att risken för återfall i brott bedöms som ringa och till att mannen redan suttit frihetsberövad i mer än ett halvår.

Chefsåklagare Tommy Clevenhult överklagade tingsrättsdomen till hovrätten och rättegången där avslutades den 20 oktober. Åklagaren yrkade på ett långt fängelsestraff för mannen, som han anser gjort sig skyldig till mord och mordförsök alternativt dråp och dråpförsök.

Hovrätten har i viss mån kommit fram till en medellinje här. Det som är gynnsamt för min klient är ju att han helt slipper straff. Åklagaren hade yrkat på tio års fängelse så det är ju en väldig skillnad, säger 51-åringens advokat Vidar Wahlestedt till TT.

Det är gynnsamt att hovrätten sagt att han handlade i en nödvärnssituation. Situationen var sådan att han hade rätt att ta till nödvärn, men däremot tog han i för mycket.

TT: Vad säger han själv om domen?

Han har lite svårt att ta till sig att man menar att han var så medveten om vad han gjorde för själv har han ju ingen minnesbild från det hela. Man har nu sagt att han var tillräckligt medveten för att kunna dömas för bland annat dråp. Men han är samtidigt tillfredsställd med att han inte får något straff och att hovrätten jämkar skadeståndet just för att man säger att det var en nödvärnssituation.

De flesta jurister som kommenterat Rödebyfallet har varit överens om att fallet är så intressant och ovanligt att det troligen kommer att prövas i Högsta domstolen.

Skrivet av: