Stockholm

Fler ensamkommande flyktingbarn avvisas

Barnpsykiatriker reagerar stark mot Migrationsverkets praxis.


Läs mer

Allt färre ensamma flyktingbarn får stanna i Sverige, rapporterar Ekot. Enligt en ny praxis på Migrationsverket kan minderåriga utvisas trots att det inte skulle finnas anhöriga som kan ta emot dem i hemlandet. Svenska barnpsykiatriker reagerar starkt.

–Jag tänker att vi som yrkeskår kan sätta fokus på kanske en bredare förståelse kring hur de här ensamkommande flyktingbarnen har det, och hur utsatta de faktiskt är, säger Lotta Beskow, barn- och ungdomspsykiatriker i Simrishamn, till Ekot.

Beskow samordnar ett uppror för de ensamkommande flyktingbarnen. Hon uppmanar kollegor att protestera mot allt hårdare bedömningar från Migrationsverket.

Beskow ger en 17-årig pojke, som fått avslag två gånger som exempel.

–Det är en pojke som är föräldralös, och som har uppvisat symptom på både posttraumatiskt stressyndrom och djup depression. Han har haft en hel del självmordstankar. Från domstolen har man då argumenterat att hans självmordsrisk inte är så hög i och med han inte har försökt ta livet av sig än. Och jag tycker det blir en ganska cynisk argumentation, säger Lotta Beskow.

Fram till augusti i år hade 230 ensamkommande barn fått avslag på sin ansökan. 2006 och 2007 var det ungefär 100 barn per år som fick avslag. Det är ingen som vet vad som händer med barnen efter att de avvisas eftersom Migrationsverket inte har i uppdrag att göra någon uppföljning.

– Jag tänker att det är oförsvarligt. Och jag tycker inte att man kan försvara utifrån barnkonventionen att Sverige hanterar minderåriga personer på det sättet. Att om man ska avvisa någon absolut mot deras vilja, men ändå menar att det är till deras bästa, som det ska vara, då ska man ha väldigt, väldigt bra uppföljning och koll på att det faktiskt också får det bra, säger Lotta Beskow till Ekot.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.