Onsdag 28 Jul
Stockholm

Aschberg slipper betala 15 miljoner

Vann omtalad checktvist mot tandläkare.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Journalisten och mediamogulen Robert Aschberg vann den omtalade checktvisten mot tandläkaren Anders Garpe. Det innebär att han slipper betala 15 miljoner till tandläkaren för gamla checkar från Tore F Pettersson, mer känd som "Solvallakungen".

Tandläkaren hade begärt ersättning från Robert Aschberg för de ointäckbara checkar som han ställt ut till honom. Då Aschberg inte gjort någon obehörig vinst genom sitt handlande, samt att checkarna ställts ut i annat syfte än betalning anser tingsrätten att Aschberg inte kan anses stå i skuld till varken Anders Garpe eller Tore F Pettersson.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela