Söndag 13 Jun
Stockholm

Smalhetsen som skördar offer

Risken är stor att kvinnor med svår anorexia nervosa dör i förtid. Men dödsorsaken är inte enbart självsvält.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Risken är stor att kvinnor med svår anorexia nervosa dör i förtid. Men dödsorsaken är inte enbart självsvält. Alkoholmissbruk, självmord eller kroppsliga sjukdomar skördar fler dödsoffer bland unga med anorexi jämfört med andra.

Forskare vid Akademiska sjukhuset och Karolinska institutet ligger bakom studien, som enligt Upsala Nya Tidning är världens hittills största och mest detaljerade kring överdödlighet vid anorexi.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela