Tisdag 30 Nov
Stockholm

Advokater kan tvingas ange klienter

Svenska Advokatsamfundet rasar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I en ny proposition från regeringen föreslås att advokater ska tvingas ange klienter som de misstänker ägnar sig åt pengatvätt. Allt för att underlätta polisens arbete när de utreder pengatvätt och finansiering av terror.

Förslaget har gjort Svenska Advokatsamfundet rasande och nu kräver de riksdagen avslår förslaget.

”Att en advokat genom den nya lagstiftningen fått en långt längre gående angivarskyldighet gentemot den klient i förhållande till vilken advokaten såväl enligt lag som advokatetiska regler har tystnadsplikt och ovillkorlig lojalitetsplikt, är mot angiven bakgrund ytterst allvarligt. Advokatsamfundet kommer därför att hemställa att riksdagen avslår förslaget i regeringens proposition angående den utvidgade uppgiftsskyldigheten,”, skriver Anne Ramberg, Generalsekreterare i Svenska Advokatsamfundet i ett brev till Justitieutskottet.

Advokatsamfundet menar att det skulle kränka både advokatetiska regler och lag vad gäller tystnadsplikt och lojalitetsplikt mot klienter om propositionen går igenom.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela