Stockholm

Ena partiledaren för junilistan går

Den ena av Junilistans två partiledare avgår. Annika Eriksson lämnar partiet.


Läs mer

Annika Eriksson, en av junilistans två partiledare, avgår. Hon lämnar också junilistans styrelse och säger upp sitt sympatisörskap - junilistans motsvarighet till medlemskap.

– Jag och min medordförande Sören Wibe har helt olika syn på hur arbetet ska bedrivas, säger Annika Eriksson.

Enligt henne gäller det bland annat proceduren kring nomineringarna till vilka som ska stå överst på listan till EU-valet.

– Jag känner stor tveksamhet inför det. Bland annat finns i princip hela styrelsen med i toppen på listan samtidigt som det är styrelsen som beslutar, säger Eriksson.

Junilistan har sedan årsmötet i fjol två partiledare, en med socialdemokratisk och en med liberal bakgrund för att betona listan tvärpolitiska prägel.

Annika Eriksson har för dagen inga planer på att fortsätta inom politiken.

Junilistans medordförande Sören Wibe medger att det funnits samarbetssvårigheter.

– Samarbetet har inte fungerat helt friktionsfritt, säger han till TT.

Enligt honom finns det dock en annan orsak till Annika Erikssons avhopp. Wibe uppger att Eriksson fick svagt stöd när junilistan hade provval för att få fram en valsedel till EU-parlamentsvalet. Av 26 valkretsansvariga ville bara nio ha henne bland de tio första på listan.

– Därför placerades Annika Eriksson först på sjunde plats. På torsdagen diskuterade styrelsen valresultatet och det var i samband med det som Eriksson meddelade att hon inte kände styrelsen förtroende och hoppade av.

Men enligt Annika Eriksson är det en "fullständig vrångbild" att påstå att missnöje med var hon hamnat på vallistan skulle vara orsaken till hennes avhopp. Hon är kritisk till hur junilistan arbetar internt och menar att det går stick i stäv med krav på öppenhet och demokrati som partiet driver i EU.

– Jag kan inte ställa upp på de arbetsmetoder som junilistan anammat, säger hon till TT.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.