Onsdag 22 Sep
Stockholm

Vinstdrivande friskolor har färre lärare

Ideellt drivna skolor och kommunala skolor anställer fler lärare per elev än vinstdrivna friskolor.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Enligt statistik som Lärarförbundet tagit fram snålar de vinstdrivna friskolorna in på lärare för att spara pengar.

Jämfört med ideellt drivna skolor är skillnaden tydlig.

De vinstdrivande friskolorna har i snitt 6,8 lärare på 100 elever. Kommunala skolor är betydligt lärartätare med 7,9 lärare på 100 elever.

Bäst i klassen blir de ideellt drivna skolorna som har ett snitt på hela 8,6 lärare på 100 elever, skriver Lärarnas tidning.

Minst antal lärare har de skolor som drivs som aktiebolag.

– Jag fann en mycket tydlig skillnad mellan friskolor som drivs med vinstsyfte och de som inte har det syftet. Min slutsats är att det är vinstkravet i sig som förklarar den lägre lärartätheten, säger Lärarförbundets utredare Sten Svensson till Lärarnas tidning.

För att öka lärartätheten tycker Sten Svensson inte att friskolorna ska få dela ut vinst om inte alla elever når målen.

Samtidigt visar många friskolor upp utmärkta resultat och Carl-Gustaf SäfströmFriskolornas riksförbund avfärdar lärartätheten som mått på kvalitet i skolan.

– Jag köper inte det. Det finns forskning som visar på raka motsatsen, säger han till  Lärarnas tidning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela