Torsdag 15 Apr
Stockholm

Utredare kräver mer medicin mot knarket

Vill att alkohol- och narkotikamissbrukare i större utsträckning ska behandlas med medicin.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Regeringens särskilda utredare Gerhard Larsson efterlyser mer medicinering och flitigare förskrivning ett antal preparat för att behandla alkohol- och narkotikamissbrukare.

Genom att avdramatisera användandet av bland annat Metadon, Subutex och Naltrexon ska fler av Sveriges 500 000 alkoholmissbrukare och 30 000 tunga narkomaner kunna få bättre hjälp.

- Vi måste göra mer åt att flera tusen dödsfall årligen hänger ihop med hög alkoholförbrukning, säger Gerhard Larsson till DN.

En viktig del är enligt Gerhard Larsson att låta fler än bara specialistläkare förskriva preparaten.

Centralt är att minska dödligheten, även om det är kontroversiella mediciner det handlar om, menar Larsson.

–?Då ska man tänka på att det handlar om en insats som räddar liv. Vi har för höga dödstal bland missbrukare. Det känns inte bra att medellivslängden för heroinberoende är 47 år, säger han till DN.

Kommentera
Kopiera länk
Dela