Fredag 18 Jun
Stockholm

Sverige vänder knarkarna ryggen

"Bör det överhuvud taget finnas tvångsvård vid missbruk?"

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Förre landshövdingen Gerhard Larsson är regeringens utredare för missbrukarvård. Nu har han gjort en sammanställning över hur Sverige behandlar sina missbrukare. Och det ser inte bra ut.

"Oacceptabla brister i missbrukarvården”

Enligt Larsson finns det "oacceptabla brister i missbrukarvården” och läget är extra svårt i tider som dessa.

"Missbrukarna verkar vara de första som drabbas av besparingar i den rådande lågkonjunkturen", skriver Larsson på Dagens Nyheter i dag.

Missbruket kostar Sverige 100 miljarder

Enligt Larsson finns det klara brister i den svenska modellen. Och missbrukets samhällsekonomiska kostnader, som i dag rör sig om minst 100 miljarder, skulle kunna minskas om Sverige förändrar den dåliga samordningen och ovetenskaplia synen på missbruk.

Gerhard Larsson presenterar fyra allvarliga problem som han anser skadar både missbrukarna och samhället i stort.

Politiker vill inte ta upp striden

För det första har missbruks- och beroendevården alldeles för låg prioritet inom sjukvården. Det finns ingen vilja hos politiker att strida för mer anslag. De verkar också drabbas hårdare i tuffare tider som dessa.

Sedan pekar också Larsson på det omänskliga bemötandet många missbrukare upplever.

"Många brukare vittnar om ett kränkande bemötande som ibland framstår som närmast diskrimineringsliknande", skriver Larsson.

Det tredje problemet handlar om misskommunikationen mellan landsting och kommun, vilka är de instanser som har ett delat ansvar för missbrukarvården. Här anser Larsson att vi kan lära oss av våra grannländer Norge och Danmark som koncentrerar ansvaret till en instans.

Bör vi införa läkemedelsassisterad behandling med Metadon eller Subutex/Subuxone?

Och slutligen: Sveriges användning av tvångsvård för missbrukare. Missbrukaren isoleras från droger ett par månader men får ingen ordentlig förebyggande vård. Det sker ingen uppföljning.

"Det kan också diskuteras om det inte även inom tvångsvården borde vara möjligt att inleda en av de mer effektiva behandlingsmetoderna vid opiatberoende (heroin, opium, mm), så kallad läkemedelsassisterad behandling med Metadon eller Subutex/Subuxone", skriver Gerhard Larsson på Dagens Nyheter.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela